Trending Hashtags

Don't use the same old hashtags, our software automatically detects the top trending hashtags so you can use the best hashtags for your posts every time.

Increased Exposure

Using the right and trendy instagram tags for your post lets you stand out and get more real followers.

Updated Automatically

Our system analyses hashtags live and updates the top trending hashtags in minutes.


Find the top hashtags for #veckanskryptogam

Using the top trending hashtags is proven to help reach more users and attract real targeted followers.


PikGram Recommendation:

Use #veckanskryptogam to get seen now

0.5
average comments
71
hashtag reach
49.2
average likes

Best hashtags for #veckanskryptogam

#veckanskryptogam
#nature
#vscocam
#girls
#photographer
#baby
#wedding
#tbt
#beach
#foodie
#model
#repost
#handmade
#music
#moda
#instagram
#likeforfollow
#fitness
#fashion
#life
#pretty
#photography
#design
#instafood
#nofilter
#black
#dogsofinstagram
Posts using this hashtag
71

Note: If the '&' character is used in the hashtag/s that you're searching for then please use the 'and' keyword instead.


Top 1 hashtags used with #veckanskryptogam

Percentage of hashtags used with #veckanskryptogam on Instagram posts

Search again

Top 5 searched hashtags:

View more

Related Hashtags:

Always up to date

Our software is actively updating our hashtags and including top trending hashtags or every category every few minutes. Be sure to use a trusted hashtag website, to ensure you are using up to date hashtags to maximize your potential and growth on Instagram, along with other social platforms.

Do you have any suggestions? Please send your feedback to us. We are always driven to provide a better service.

Hashtags available right here are chosen and also constructed in such a way that reveals their worth. You can pick from the listing that is carefully pertaining to your brand or article. For instance, veckanskryptogam hashtags are widely browsed on Instagram to be utilized with pertinent articles.

Other than most recent and fashionable Instagram veckanskryptogam hashtags, you need to upgrade pertinent material as well. As an example, if you aspire to utilize hashtags, after that see to it you are utilizing them efficiently. Top veckanskryptogam hashtags are commonly gone over on Instagram that helps you in grabbing the interest of your targeted audience as well as a boost in the number of fans.

If you start utilizing preferred hashtags for veckanskryptogam to advertise your brand name, then you will possibly build your involvement, in contrast, to simply replicating and pasting unconnected hashtags. Hashtagsforlikes has actually made it very easy for you to drag the hashtags that relate to your blog post or brand. Right here you will see tiny teams of comparable top Instagram veckanskryptogam hashtags. These tiny teams can be made use of almost, as you can choose a various one whenever you upload something regarding the same subject or specific niche.

Bear in mind that a few of your blog posts can obtain included in the header area of an Instagram hashtag. It can breast the opportunity of getting even more sort, remarks along with followers, so prepare for that if it occurs every time by uploading a well-formed web content.

With proper and trendy hashtags for hashtags for veckanskryptogam, you can boost the impressions of your posts and increase the credibility of your brand.


veckanskryptogam instagram hashtag profile picture

#veckanskryptogam photos & videos

71 Instagram Posts using #veckanskryptogam hashtag

Advertisements

Top veckanskryptogam Posts

Hos stora som små naturnördar väcker kryptogamer ofta ovanligt stort intresse. Till kryptogamer brukar räknas: mossor, lavar, svampar, alger och ormbunksväxter. Kanske är det för att det är en klurigare och svårare organismgrupp än våra fröväxter, eller för att de kan ses året om. De flesta kryptogamer förökar sig med hjälp av sporer och vissa arter kan vara riktigt utmanande att artbestämma.
.
Ordet kryptogam kan översättas med 'bröllop i det dolda'. Linné grupperade kryptogamerna tillsammans eftersom man inte visste hur de förökade sig innan det fanns moderna mikroskop. Idag är kryptogamer en föråldrad taxonomisk grupp och egentligen hör svampar och lavar till svampriket, snarare än växtriket. Men vi använder oss av den gamla definitionen av kryptogamer när vi nu presenterar 2018 års kioksvältare Veckans Kryptogam.
.
Först ut är den rödlistade varglaven Letharia vulpina, en ovanligt färgsprakande lav. Vintern är den tid på året då den är lättast att få syn på när alla andra färger är nedtonande. Varglaven behöver så kallade torrakor (döda stående träd som torkat) att växa på, helst i ett öppet läge i kanten av en myr, men kan också hittas på så kallad kulturved som gamla lador där färgen sedan länge nötts bort. Eftersom torrakor är en bristvara i våra skogar idag har varglaven blivit allt mer ovanlig och återfinns idag främst från norra Värmland till Lycksele Lappmark.
Googla på ArtDatabankens faktablad om du vill veta mer!
.
.
.
#varglav #Lethariavulpina #veckanskryptogam

Hos stora som små naturnördar väcker kryptogamer ofta ovanligt stort intresse. Till kryptogamer brukar räknas: mossor, lavar, svampar, alger och ormbunksväxter. Kanske är det för att det är en klurigare och svårare organismgrupp än våra fröväxter, eller för att de kan ses året om. De flesta kryptogamer förökar sig med hjälp av sporer och vissa arter kan vara riktigt utmanande att artbestämma. . Ordet kryptogam kan översättas med 'bröllop i det dolda'. Linné grupperade kryptogamerna tillsammans eftersom man inte visste hur de förökade sig innan det fanns moderna mikroskop. Idag är kryptogamer en föråldrad taxonomisk grupp och egentligen hör svampar och lavar till svampriket, snarare än växtriket. Men vi använder oss av den gamla definitionen av kryptogamer när vi nu presenterar 2018 års kioksvältare Veckans Kryptogam. . Först ut är den rödlistade varglaven Letharia vulpina, en ovanligt färgsprakande lav. Vintern är den tid på året då den är lättast att få syn på när alla andra färger är nedtonande. Varglaven behöver så kallade torrakor (döda stående träd som torkat) att växa på, helst i ett öppet läge i kanten av en myr, men kan också hittas på så kallad kulturved som gamla lador där färgen sedan länge nötts bort. Eftersom torrakor är en bristvara i våra skogar idag har varglaven blivit allt mer ovanlig och återfinns idag främst från norra Värmland till Lycksele Lappmark. Googla på ArtDatabankens faktablad om du vill veta mer! . . . #varglav #Lethariavulpina #veckanskryptogam

Så kallade vedsvampar är lika artrika i norra som i södra Sverige, visar forskning vid Göteborgs universitet. Detta mönster gör vedsvampar smått unika bland växt- och djurgrupper, där man generellt finner en högre artrikedom i södra Sverige.
.
Vedsvampar hör till de viktigaste nedbrytarna av näringsämnen i våra skogar och lever både som parasiter på levande träd och som sapofyter på döda träd. En del vedsvampar bildar även mykorrhiza med träd, en form av symbios där svampen och trädet drar nytta av varandra.
.
Talltickan (Phellinus pini) lever som parasit och orsakar på sikt ringröta på tallen, men den är inte så aggressiv utan kan leva länge tillsammans med sin värd. Rötan är också en förutsättning för att andra arter ska kunna etablera sig. Det är inte helt ovanligt med hackspettshål under en tallticka. Rötan gör det möjligt att hacka ut håligheter i träden som sedan kan nyttjas som bostad för flera fågelarter, insekter och fladdermöss.
.
Talltickor är en av få svampar som klarar att ta sig igenom tallens effektiva försvar med olika hartsämnen, så om du ser en ticka på en tall så är det med allra största säkerhet en tallticka. Det är en bra signalart eftersom den bara växer på tallar som är över hundra år eller helst ännu äldre.
.
Talltickan är rödlistad som nära hotad och har blivit allt mer ovanlig i Sverige i och med att gamla tallar försvinner från våra landskap. Stockholmsområdet, där det fortfarande finns många fina gamla tallar är en bra plats att spana efter tallticka. Ta med kikare! Svampen växer ofta högt uppe på stammen.
.
.
.
#tallticka #Phellinuspini #vedsvamp #vedsvampar #veckanskryptogam

Så kallade vedsvampar är lika artrika i norra som i södra Sverige, visar forskning vid Göteborgs universitet. Detta mönster gör vedsvampar smått unika bland växt- och djurgrupper, där man generellt finner en högre artrikedom i södra Sverige. . Vedsvampar hör till de viktigaste nedbrytarna av näringsämnen i våra skogar och lever både som parasiter på levande träd och som sapofyter på döda träd. En del vedsvampar bildar även mykorrhiza med träd, en form av symbios där svampen och trädet drar nytta av varandra. . Talltickan (Phellinus pini) lever som parasit och orsakar på sikt ringröta på tallen, men den är inte så aggressiv utan kan leva länge tillsammans med sin värd. Rötan är också en förutsättning för att andra arter ska kunna etablera sig. Det är inte helt ovanligt med hackspettshål under en tallticka. Rötan gör det möjligt att hacka ut håligheter i träden som sedan kan nyttjas som bostad för flera fågelarter, insekter och fladdermöss. . Talltickor är en av få svampar som klarar att ta sig igenom tallens effektiva försvar med olika hartsämnen, så om du ser en ticka på en tall så är det med allra största säkerhet en tallticka. Det är en bra signalart eftersom den bara växer på tallar som är över hundra år eller helst ännu äldre. . Talltickan är rödlistad som nära hotad och har blivit allt mer ovanlig i Sverige i och med att gamla tallar försvinner från våra landskap. Stockholmsområdet, där det fortfarande finns många fina gamla tallar är en bra plats att spana efter tallticka. Ta med kikare! Svampen växer ofta högt uppe på stammen. . . . #tallticka #Phellinuspini #vedsvamp #vedsvampar #veckanskryptogam

Veckans kryptogam (ja ja vi postar inte kryptogamer varje vecka) är en hittills relativt okänd art. Calicium episcalaris är en spiklav som saknar något svenskt namn (förslaget är flarnlavsspik eller flarnspik). Arten upptäcktes av Tommy Knutsson (på Naturcentrum) så sent som 2013 på en gammal timrad lada från 1600-talet i Dalsland! En formell beskrivning av arten skedde 2016 av Leif Tibell och Tommy.
År 2017 hittade Raul Vicente arten på en bränd talltorraka nära Nackareservatet. Och hittils är den bara i Sverige känd från dessa två ställen.
Arten känns igen på att den är parasitisk på den vanliga arten flarnlav (Hypeconomyce scalaris). Men ekologin är rätt okänd. Helt 'enkelt' känns den igen som små spikar på flarnlav, med en ljus kant närmast där spormassan (koppens kant).
Spana efter denna art, på gammal kulturved och i gamla tallskogar där det har brunnit! För mer info se Tibell & Knutsson 2016.
#naturvårdsart #veckanskryptogam #lavar #lichens #ekologi #ekologigruppen #ecology #keyspecies #indikator #kulturved #Calicium #caliciales

Veckans kryptogam (ja ja vi postar inte kryptogamer varje vecka) är en hittills relativt okänd art. Calicium episcalaris är en spiklav som saknar något svenskt namn (förslaget är flarnlavsspik eller flarnspik). Arten upptäcktes av Tommy Knutsson (på Naturcentrum) så sent som 2013 på en gammal timrad lada från 1600-talet i Dalsland! En formell beskrivning av arten skedde 2016 av Leif Tibell och Tommy. År 2017 hittade Raul Vicente arten på en bränd talltorraka nära Nackareservatet. Och hittils är den bara i Sverige känd från dessa två ställen. Arten känns igen på att den är parasitisk på den vanliga arten flarnlav (Hypeconomyce scalaris). Men ekologin är rätt okänd. Helt 'enkelt' känns den igen som små spikar på flarnlav, med en ljus kant närmast där spormassan (koppens kant). Spana efter denna art, på gammal kulturved och i gamla tallskogar där det har brunnit! För mer info se Tibell & Knutsson 2016. #naturvårdsart #veckanskryptogam #lavar #lichens #ekologi #ekologigruppen #ecology #keyspecies #indikator #kulturved #Calicium #caliciales

Ny vecka och två kryptogamer i ett!
.
I samband med en naturvärdesinventering och trädinventering på Stora Essingen hittade Raul, Fingal och Rikard små, små, orangea skålsvampar på några pilträd.
.
Efter mikroskopering fastställdes det att skålsvampen är en Octospora orthotrichum, vilket troligen utgör blott tredje fyndet i Sverige. Skålsvampen har tidigare bara hittats i Önnestad och Göteborg. Arten har inget svenskt namn.
.
Det intressanta med svampen är att den växer bryoparasitiskt, den är alltså parasit på mossor. Många parasiter är värdspecifika, och det går ofta ofta att komma fram till vilken art parasiten är om man vet vad den har vuxit på. Octospora orthotrichum parasiterar på hårhättemossa (Orthotrichum diaphanum), en mossa som inte är jättevanlig i Stockholmsområdet men som verkar öka och påstås gynnas av kvävenedfall. .
.
.
#veckanskryptogam #skålsvamp #hårhättemossa #Octosporaorthotrichum #Orthotrichumdiaphanum

Ny vecka och två kryptogamer i ett! . I samband med en naturvärdesinventering och trädinventering på Stora Essingen hittade Raul, Fingal och Rikard små, små, orangea skålsvampar på några pilträd. . Efter mikroskopering fastställdes det att skålsvampen är en Octospora orthotrichum, vilket troligen utgör blott tredje fyndet i Sverige. Skålsvampen har tidigare bara hittats i Önnestad och Göteborg. Arten har inget svenskt namn. . Det intressanta med svampen är att den växer bryoparasitiskt, den är alltså parasit på mossor. Många parasiter är värdspecifika, och det går ofta ofta att komma fram till vilken art parasiten är om man vet vad den har vuxit på. Octospora orthotrichum parasiterar på hårhättemossa (Orthotrichum diaphanum), en mossa som inte är jättevanlig i Stockholmsområdet men som verkar öka och påstås gynnas av kvävenedfall. . . . #veckanskryptogam #skålsvamp #hårhättemossa #Octosporaorthotrichum #Orthotrichumdiaphanum

Veckans kryptogam är en ganska diskret typ. Almrostöra (Hymenochaete ulmicola) är en svamp som lever på äldre almar. Den växer gärna mellan barkfårorna, i brösthöjd och nedåt och kan vara svår att få syn på.
.
Almrostöra är ett exempel på en av flera arter som är knutna till alm och som hotas av almsjukan. Almrostöra hittas ofta i almbestånd där det finns äldre träd och ädellövkontinuitet och man hittar ofta andra naturvårdsarter i samma miljöer. På så sätt är almrostöra en bra naturvårdsart.
.
Arten beskrevs först år 2005 och har därmed bara uppmärksammats i Sverige de senaste 10 åren.
.
.
.
#almrostöra #Hymenochaeteulmicola #veckanskryptogam

Veckans kryptogam är en ganska diskret typ. Almrostöra (Hymenochaete ulmicola) är en svamp som lever på äldre almar. Den växer gärna mellan barkfårorna, i brösthöjd och nedåt och kan vara svår att få syn på. . Almrostöra är ett exempel på en av flera arter som är knutna till alm och som hotas av almsjukan. Almrostöra hittas ofta i almbestånd där det finns äldre träd och ädellövkontinuitet och man hittar ofta andra naturvårdsarter i samma miljöer. På så sätt är almrostöra en bra naturvårdsart. . Arten beskrevs först år 2005 och har därmed bara uppmärksammats i Sverige de senaste 10 åren. . . . #almrostöra #Hymenochaeteulmicola #veckanskryptogam

Ekologigruppen önskar trevlig helg med en vacker vintertagging!
Vintertaggingen (Irpicodon pendulus) förekommer främst i de sydöstliga delarna av Sverige. Den växer helst på torrakor eller döda grenar på gamla tallar, 250 år eller äldre. Som så många andra vedsvampar hotas den av minskande tillgång på döende äldre träd som får står kvar.
.
En tall kan växa i flera hundra år och dör sedan lika långsamt som den levt. Det som kan upplevas som dött och skräpigt i skogen är alltså något som ger viktiga livsmiljöer åt andra.
.
.
.
#veckanskryptogam #vintertagging #irpicodonpendulus #fungi #mycology

Ekologigruppen önskar trevlig helg med en vacker vintertagging! Vintertaggingen (Irpicodon pendulus) förekommer främst i de sydöstliga delarna av Sverige. Den växer helst på torrakor eller döda grenar på gamla tallar, 250 år eller äldre. Som så många andra vedsvampar hotas den av minskande tillgång på döende äldre träd som får står kvar. . En tall kan växa i flera hundra år och dör sedan lika långsamt som den levt. Det som kan upplevas som dött och skräpigt i skogen är alltså något som ger viktiga livsmiljöer åt andra. . . . #veckanskryptogam #vintertagging #irpicodonpendulus #fungi #mycology

Den chokladbruna ulltickan (Phellinus ferrugineofuscus) växer undertill granlågor, framför allt i naturskogsartade skogar men den förekommer även i mer påverkade skogar.
.
Den är en bra naturvårdsart och ett exempel på en resupinat ticka. Med resupinat menas förenklat att fruktkroppen är helt vidvuxen, att den liksom är slät och inte sticker ut med någon hatt eller liknande. Ulltickan kan täcka flera meter av en trädstam.
.
Ulltickan växer mest på granved men enstaka fynd har även gjorts på tallved. Ulltickan har några arter tickor som tycks vara särskilt knutna till den. Ulltickeporing är en ovanlig och rödlistad art som bara är funnen på eller intill gamla fruktkroppar av ullticka. Även blackticka som är en rödlistad art tycks relativt ofta växa på och intill gamla nedbrutna fruktkroppar av ullticka.
.
.
.
#veckanskryptogam #ullticka #Phellinusferrugineofuscus #fungi

Den chokladbruna ulltickan (Phellinus ferrugineofuscus) växer undertill granlågor, framför allt i naturskogsartade skogar men den förekommer även i mer påverkade skogar. . Den är en bra naturvårdsart och ett exempel på en resupinat ticka. Med resupinat menas förenklat att fruktkroppen är helt vidvuxen, att den liksom är slät och inte sticker ut med någon hatt eller liknande. Ulltickan kan täcka flera meter av en trädstam. . Ulltickan växer mest på granved men enstaka fynd har även gjorts på tallved. Ulltickan har några arter tickor som tycks vara särskilt knutna till den. Ulltickeporing är en ovanlig och rödlistad art som bara är funnen på eller intill gamla fruktkroppar av ullticka. Även blackticka som är en rödlistad art tycks relativt ofta växa på och intill gamla nedbrutna fruktkroppar av ullticka. . . . #veckanskryptogam #ullticka #Phellinusferrugineofuscus #fungi

Grön sköldmossa (Buxbaumia viridis) känns igen på sina nästan lysande gröna kapslar och röda skaft. Kapslarna, det vill säga de reproduktiva organet är tydligt, men 'själva mossan' är nästan helt reducerad och saknar helt blad.
.
Grön sköldmossa växer gärna i frisk till fuktig barrskog och blandskog med död ved. Den behöver multnande stammar och stubbar att växa på, oftast av gran. Vanligtvis finns endast några få sporkapslar på varje låga/stubbe. Veden som den gröna sköldmossan växer på är oftast så algbeväxt och murken att man kan peta igenom veden med fingret.
.
Mossan finns upptagen i EU:s art- och habitatdirektivet och betraktas som skyddsvärd i ett europeiskt perspektiv. Den är dessutom fridlyst i Sverige och en utmärkt signalart för värdefulla skogar.
.
.
.
#veckanskryptogam #grönsköldmossa #Buxbaumiaviridis #mossa #moss

Grön sköldmossa (Buxbaumia viridis) känns igen på sina nästan lysande gröna kapslar och röda skaft. Kapslarna, det vill säga de reproduktiva organet är tydligt, men 'själva mossan' är nästan helt reducerad och saknar helt blad. . Grön sköldmossa växer gärna i frisk till fuktig barrskog och blandskog med död ved. Den behöver multnande stammar och stubbar att växa på, oftast av gran. Vanligtvis finns endast några få sporkapslar på varje låga/stubbe. Veden som den gröna sköldmossan växer på är oftast så algbeväxt och murken att man kan peta igenom veden med fingret. . Mossan finns upptagen i EU:s art- och habitatdirektivet och betraktas som skyddsvärd i ett europeiskt perspektiv. Den är dessutom fridlyst i Sverige och en utmärkt signalart för värdefulla skogar. . . . #veckanskryptogam #grönsköldmossa #Buxbaumiaviridis #mossa #moss

Som små sagoslott växer den vita vedfingersvampen i skuggiga och fuktiga miljöer på lågor (döda liggande träd) av asp. Svampen behöver barklösa lågor och växer i sällsynta fall även på andra lövträdslågor.
.
Arten är rödlistad och klassad som nära hotad (NT) eftersom det råder brist på livsmiljöer för arten. Vit vedfingersvamp är knuten till naturskogsartade asprika lövskogar, eller blandskogar och barrskogar där det finns mycket gammal asp.
.
Vit vedfingersvamp är en bra naturvårdsart och indikerar sena successionsstadier av asp i områden med hög och jämn luftfuktighet, miljöer som alltså ofta har höga naturvärden.
.
.
.
#veckanskryptogam
#vitvedfingersvamp
#Lentariaepichnoa
#Lentaria
#fingersvamp
#fungi
#fungus
#svamp
#mycology

Som små sagoslott växer den vita vedfingersvampen i skuggiga och fuktiga miljöer på lågor (döda liggande träd) av asp. Svampen behöver barklösa lågor och växer i sällsynta fall även på andra lövträdslågor. . Arten är rödlistad och klassad som nära hotad (NT) eftersom det råder brist på livsmiljöer för arten. Vit vedfingersvamp är knuten till naturskogsartade asprika lövskogar, eller blandskogar och barrskogar där det finns mycket gammal asp. . Vit vedfingersvamp är en bra naturvårdsart och indikerar sena successionsstadier av asp i områden med hög och jämn luftfuktighet, miljöer som alltså ofta har höga naturvärden. . . . #veckanskryptogam #vitvedfingersvamp #Lentariaepichnoa #Lentaria #fingersvamp #fungi #fungus #svamp #mycology

Latest veckanskryptogam Posts

Veckans kryptogam (ja ja vi postar inte kryptogamer varje vecka) är en hittills relativt okänd art. Calicium episcalaris är en spiklav som saknar något svenskt namn (förslaget är flarnlavsspik eller flarnspik). Arten upptäcktes av Tommy Knutsson (på Naturcentrum) så sent som 2013 på en gammal timrad lada från 1600-talet i Dalsland! En formell beskrivning av arten skedde 2016 av Leif Tibell och Tommy.
År 2017 hittade Raul Vicente arten på en bränd talltorraka nära Nackareservatet. Och hittils är den bara i Sverige känd från dessa två ställen.
Arten känns igen på att den är parasitisk på den vanliga arten flarnlav (Hypeconomyce scalaris). Men ekologin är rätt okänd. Helt 'enkelt' känns den igen som små spikar på flarnlav, med en ljus kant närmast där spormassan (koppens kant).
Spana efter denna art, på gammal kulturved och i gamla tallskogar där det har brunnit! För mer info se Tibell & Knutsson 2016.
#naturvårdsart #veckanskryptogam #lavar #lichens #ekologi #ekologigruppen #ecology #keyspecies #indikator #kulturved #Calicium #caliciales

Veckans kryptogam (ja ja vi postar inte kryptogamer varje vecka) är en hittills relativt okänd art. Calicium episcalaris är en spiklav som saknar något svenskt namn (förslaget är flarnlavsspik eller flarnspik). Arten upptäcktes av Tommy Knutsson (på Naturcentrum) så sent som 2013 på en gammal timrad lada från 1600-talet i Dalsland! En formell beskrivning av arten skedde 2016 av Leif Tibell och Tommy. År 2017 hittade Raul Vicente arten på en bränd talltorraka nära Nackareservatet. Och hittils är den bara i Sverige känd från dessa två ställen. Arten känns igen på att den är parasitisk på den vanliga arten flarnlav (Hypeconomyce scalaris). Men ekologin är rätt okänd. Helt 'enkelt' känns den igen som små spikar på flarnlav, med en ljus kant närmast där spormassan (koppens kant). Spana efter denna art, på gammal kulturved och i gamla tallskogar där det har brunnit! För mer info se Tibell & Knutsson 2016. #naturvårdsart #veckanskryptogam #lavar #lichens #ekologi #ekologigruppen #ecology #keyspecies #indikator #kulturved #Calicium #caliciales

Veckans kryptogam är en av Sveriges ovanligaste lavar. Arten heter daggklotterlav (Lecanographa lyncea) och är endast känd från ett fåtal träd spritt på tre lokaler. Det ena fyndet är gjort i Halland under sent 1800-tal, och har inte återfunnits. Artens aktuella lokaler finns på Öland (i Ottenby) och på Gotska Sandön. Daggklotterlav är rödlistad som akut hotad (CR). Arten känns igen på sin vita bål, och med sina rundade - avlånga apotecier (fruktkroppar) som har en vitaktig pruina. Det ser lite ut som att någon har strösslat florsocker på fruktkropparna.
Daggklotterlav växer på mycket gamla ekar med djupa barksprickor i ekmiljöer med mycket lång kontinuitet. Där arten finns, finns således också ett stort antal rödlistade lavar och svampar.
Dessa exemplar är fotade på Gotska Sandöns Nationalpark, i en helt fantastisk löväng med många senvuxna och flera hundra år gamla ekar. Platsen måste ses för att upplevas, med en fantastisk ängsmark (stora fält med fältsippa) omgärdade av de knotiga träden.
Foto: Raul Vicente
#Ekologigruppen #veckanskryptogam
#lavar #lichens #ecology #CR #criticallyendangered #akuthotad #rödlistad #naturvårdsart #redlisted #lecanographa

Veckans kryptogam är en av Sveriges ovanligaste lavar. Arten heter daggklotterlav (Lecanographa lyncea) och är endast känd från ett fåtal träd spritt på tre lokaler. Det ena fyndet är gjort i Halland under sent 1800-tal, och har inte återfunnits. Artens aktuella lokaler finns på Öland (i Ottenby) och på Gotska Sandön. Daggklotterlav är rödlistad som akut hotad (CR). Arten känns igen på sin vita bål, och med sina rundade - avlånga apotecier (fruktkroppar) som har en vitaktig pruina. Det ser lite ut som att någon har strösslat florsocker på fruktkropparna. Daggklotterlav växer på mycket gamla ekar med djupa barksprickor i ekmiljöer med mycket lång kontinuitet. Där arten finns, finns således också ett stort antal rödlistade lavar och svampar. Dessa exemplar är fotade på Gotska Sandöns Nationalpark, i en helt fantastisk löväng med många senvuxna och flera hundra år gamla ekar. Platsen måste ses för att upplevas, med en fantastisk ängsmark (stora fält med fältsippa) omgärdade av de knotiga träden. Foto: Raul Vicente #Ekologigruppen #veckanskryptogam #lavar #lichens #ecology #CR #criticallyendangered #akuthotad #rödlistad #naturvårdsart #redlisted #lecanographa

Rosa lundlav är en lyxig, pastellig favorit hos många naturentusiaster och finns nästan bara i värdefulla ädellövskogar. Bålen på laven är grågrön och det är fruktkropparna (apothecierna) som är rosa.
Här växer lundlaven på en bokstam, där den främst återfinns i sydvästra Sverige. I övriga sydliga delar av landet växer den gärna på alm, ask, ek, lind och lönn. Arten finns även i Danmark, Norge, Central- och Sydeuropa, Nordafrika och östra Nordamerika.
Rosa lundlav är rödlistad som sårbar. Den är inte helt lätt att hitta på sin växtplats, den växer ofta gömd bland andra lavar och mossor och vissa exemplar kan vara små. På trädstammarna förekommer den oftast från knähöjd upp till i ögonhöjd.
Källa: ArtDatabanken och Skogsstyrelsens signalarter
Foto: @salomonlars
#veckanskryptogam #rosalundlav #Bacidiarosella #lichenlove #lichen #lichens #lavar

Rosa lundlav är en lyxig, pastellig favorit hos många naturentusiaster och finns nästan bara i värdefulla ädellövskogar. Bålen på laven är grågrön och det är fruktkropparna (apothecierna) som är rosa. Här växer lundlaven på en bokstam, där den främst återfinns i sydvästra Sverige. I övriga sydliga delar av landet växer den gärna på alm, ask, ek, lind och lönn. Arten finns även i Danmark, Norge, Central- och Sydeuropa, Nordafrika och östra Nordamerika. Rosa lundlav är rödlistad som sårbar. Den är inte helt lätt att hitta på sin växtplats, den växer ofta gömd bland andra lavar och mossor och vissa exemplar kan vara små. På trädstammarna förekommer den oftast från knähöjd upp till i ögonhöjd. Källa: ArtDatabanken och Skogsstyrelsens signalarter Foto: @salomonlars #veckanskryptogam #rosalundlav #Bacidiarosella #lichenlove #lichen #lichens #lavar

Dagen till ära har vi rotat lite i vår bildbank och hittat allt från spetssköldbladfotingar (en art som kanske kommer överleva oss alla) till fagra fjärilar och orkidéer.
Biologisk mångfald är förutsättningen för allt liv. Människan har länge trott sig kunna stå utanför ”naturen”. Ett tankesätt som fortfarande verkar svårt att släppa. Tillsammans måste vi jobba för att det byggs på rätt platser, att mer natur skyddas och att skogar och hav brukas hållbart.
Det mesta vi jobbar med har med biologisk mångfald att göra. Idag inventerar exempelvis Raul och Rikard pollinerande insekter i Nackareservatet i Stockholm. Juho, Stina, Rebecka och Siri jobbar med att utveckla Hammargårds låglänta gräsmarker i Kungsbacka till en våtmark som kommer att rymma en mångfald av arter (även arten människan)
1. Bastardsvärmare (Magnus Nilsson)
2. Spetssköldbladfoting (Rikard Andeberg, 4:e fyndplatsen i Sverige!!)
3. Lövgroda (Jan Pröjts)
4. Rännformig brosklav (Raul Vicente)
5. Kärrspira (Per Collinder)
6. Månlåsbräken (Anders Haglund)
7. Harr (Fredrik Engdahl)
8. Skogsödla (Lars Salomon)
9. Vit vedfingersvamp (Johan Allmér)
#biologiskamångfaldensdag #biologiskmångfald #biodiversity #veckanskryptogam

Dagen till ära har vi rotat lite i vår bildbank och hittat allt från spetssköldbladfotingar (en art som kanske kommer överleva oss alla) till fagra fjärilar och orkidéer. Biologisk mångfald är förutsättningen för allt liv. Människan har länge trott sig kunna stå utanför ”naturen”. Ett tankesätt som fortfarande verkar svårt att släppa. Tillsammans måste vi jobba för att det byggs på rätt platser, att mer natur skyddas och att skogar och hav brukas hållbart. Det mesta vi jobbar med har med biologisk mångfald att göra. Idag inventerar exempelvis Raul och Rikard pollinerande insekter i Nackareservatet i Stockholm. Juho, Stina, Rebecka och Siri jobbar med att utveckla Hammargårds låglänta gräsmarker i Kungsbacka till en våtmark som kommer att rymma en mångfald av arter (även arten människan) 1. Bastardsvärmare (Magnus Nilsson) 2. Spetssköldbladfoting (Rikard Andeberg, 4:e fyndplatsen i Sverige!!) 3. Lövgroda (Jan Pröjts) 4. Rännformig brosklav (Raul Vicente) 5. Kärrspira (Per Collinder) 6. Månlåsbräken (Anders Haglund) 7. Harr (Fredrik Engdahl) 8. Skogsödla (Lars Salomon) 9. Vit vedfingersvamp (Johan Allmér) #biologiskamångfaldensdag #biologiskmångfald #biodiversity #veckanskryptogam

Veckans kryptogam är en riktigt färgsprakande raring; almorangelav (Cerothallia luteoalba, tidigare förd till släktet Caloplaca). Som namnet tyder är arten främst knuten till almar. Dessutom växer almorangelav mer än gärna intill savflöden på gamla träd - snacka om nischat!
I och med almsjukans spridning har laven därför minskat kraftigt och hamnat på rödlistan med kategorin akut hotad (CR). Almorangelaven hittas även i viss mån på savande skogslönn, bok och hästkastanj, även om dessa växtplatser (substrat) är ovanligare för arten. Arten var förr spridd till Uppland, men har numera försvunnit från flera landskap.
Vacker, ovanlig och en art värd att hålla span efter i ljusöppna ädellövsmiljöer, t.ex. vid alléer.
Foton: Lars Salomon och Raul Vicente.
#veckanskryptogam #akuthotad #criticallyendangered #CR #lav #lichen #lichenlove #lavar #naturvårdsart #ekologigruppen

Veckans kryptogam är en riktigt färgsprakande raring; almorangelav (Cerothallia luteoalba, tidigare förd till släktet Caloplaca). Som namnet tyder är arten främst knuten till almar. Dessutom växer almorangelav mer än gärna intill savflöden på gamla träd - snacka om nischat! I och med almsjukans spridning har laven därför minskat kraftigt och hamnat på rödlistan med kategorin akut hotad (CR). Almorangelaven hittas även i viss mån på savande skogslönn, bok och hästkastanj, även om dessa växtplatser (substrat) är ovanligare för arten. Arten var förr spridd till Uppland, men har numera försvunnit från flera landskap. Vacker, ovanlig och en art värd att hålla span efter i ljusöppna ädellövsmiljöer, t.ex. vid alléer. Foton: Lars Salomon och Raul Vicente. #veckanskryptogam #akuthotad #criticallyendangered #CR #lav #lichen #lichenlove #lavar #naturvårdsart #ekologigruppen

Lätt att bli så här glad första gången man får se blek örnlav (Ochrolechia pallescens)
@salomonlars visar sina bästa ställen på Kullen och veckans kryptogam är säkrad för flera veckor framöver. Här är det även Siri och Fingal som fångats på bild.
Örnlaven växer på både träd och klippor och har stora publikfriande apothecier (fruktkroppar). Laven finns främst i den södra halvan av Sverige.
Foto: @snejkam
#veckanskryptogam
#blekörnlav
#ochrolechiapallescens
#orselj
#lichens
#lichenlove
#lichenloversunite

Lätt att bli så här glad första gången man får se blek örnlav (Ochrolechia pallescens) @salomonlars visar sina bästa ställen på Kullen och veckans kryptogam är säkrad för flera veckor framöver. Här är det även Siri och Fingal som fångats på bild. Örnlaven växer på både träd och klippor och har stora publikfriande apothecier (fruktkroppar). Laven finns främst i den södra halvan av Sverige. Foto: @snejkam #veckanskryptogam #blekörnlav #ochrolechiapallescens #orselj #lichens #lichenlove #lichenloversunite

Hög tid nu att tumla runt i blå- och vitsippsbackarna, chansen är stor att man då råkar på den här stora, fina och fluffiga mossan; kranshakmossa (Rhytidiadelphus triquetrus). Den är vanlig i landets södra delar, ofta i lövskog men går också att finna i barrskog om det är tillräckligt näringsrikt.
Den växer gärna i lundar ihop med hasselmossa och rosmossa som jag hoppas vi får chansen att återkomma till.
Vi har ju även nyligen skrivit om den lite ovanligare släktingen västlig hakmossa.
#kranshakmossa
#Rhytidiadelphustriquetrus
#veckanskryptogam
#roughgooseneckmoss
#bigshaggymoss
#electrifiedcattailmoss

Hög tid nu att tumla runt i blå- och vitsippsbackarna, chansen är stor att man då råkar på den här stora, fina och fluffiga mossan; kranshakmossa (Rhytidiadelphus triquetrus). Den är vanlig i landets södra delar, ofta i lövskog men går också att finna i barrskog om det är tillräckligt näringsrikt. Den växer gärna i lundar ihop med hasselmossa och rosmossa som jag hoppas vi får chansen att återkomma till. Vi har ju även nyligen skrivit om den lite ovanligare släktingen västlig hakmossa. #kranshakmossa #Rhytidiadelphustriquetrus #veckanskryptogam #roughgooseneckmoss #bigshaggymoss #electrifiedcattailmoss

Vi längtar alla efter regn, särskilt här på östkusten, men i brist på vatten ovanifrån får man trösta sig och söka upp platser där fukten håller sig kvar, som skuggiga klippväggar eller platser med rörligt vatten. Då kan en träffa på den här läckerbiten, rutlungmossa (förmodligen slät rutlungmossa, det finns även vågig rutlungmossa). Den här rutlungmossan bor i Girabäckens naturreservat vid Östra Vätterbranterna.
Mossan är vanligast i södra Sverige och om den trivs kan den bilda kvadratmeterstora mattor. Den har en frisk och aromatisk doft som påminner om frukt eller morot.
Rutlungmossan är ganska picky och föredrar ädellövskogar och kalkrika miljöer. Den är en av skogsstyrelsens signalarter och indikerar alltid sällsynta miljöer med höga naturvärden med stor chans att hitta flera rödlistade arter.
Källa: Skogsstyrelsens signalarter
#veckanskryptogam
#rutlungmossa
#Conocephalumconicum
#mossa
#mossforthemasses
#mossforthewin
#bållevermossa
#liverwort
#snakeliverwort

Vi längtar alla efter regn, särskilt här på östkusten, men i brist på vatten ovanifrån får man trösta sig och söka upp platser där fukten håller sig kvar, som skuggiga klippväggar eller platser med rörligt vatten. Då kan en träffa på den här läckerbiten, rutlungmossa (förmodligen slät rutlungmossa, det finns även vågig rutlungmossa). Den här rutlungmossan bor i Girabäckens naturreservat vid Östra Vätterbranterna. Mossan är vanligast i södra Sverige och om den trivs kan den bilda kvadratmeterstora mattor. Den har en frisk och aromatisk doft som påminner om frukt eller morot. Rutlungmossan är ganska picky och föredrar ädellövskogar och kalkrika miljöer. Den är en av skogsstyrelsens signalarter och indikerar alltid sällsynta miljöer med höga naturvärden med stor chans att hitta flera rödlistade arter. Källa: Skogsstyrelsens signalarter #veckanskryptogam #rutlungmossa #Conocephalumconicum #mossa #mossforthemasses #mossforthewin #bållevermossa #liverwort #snakeliverwort

Grynig filtlav är vanligast i de nederbördsrika sydvästra och södra delarna av landet. Laven tillhör släktet filtlavar (Peltigera) vars arter kan vara svåra att skilja från varandra.
Den gryniga filtlav kan man känna igen på at att den har så kallande kantsoral, som en liten ljus spets på kanterna liksom. Laven innehåller cyanobakterier (blågröna bakterier) vilket gör att den skiftar från mörkt brunt till gråbrunt beroende på väderlek.
Laven trivs på gamla lövträd i betespräglade skogar och i kulturmarker, en minskning av dessa miljöer innebär ett hot för arten som är rödlistad som nära hotad. Laven är också en av skogsstyrelsens signalarter.
PS. Ett litet påskägg till naturnördarna: Bilden innehåller ytterligare en rödlistad lav, någon som kan se vilken?
GLAD PÅSK! 🐣
#veckanskryptogam
#grynigfiltlav
#filtlav
#peltigera
#Peltigeracollina
#naturvårdsart
#signalart
#rödlistad
#ekologigruppen
Källa: Artdatabanken
Foto: Rikard Anderberg

Grynig filtlav är vanligast i de nederbördsrika sydvästra och södra delarna av landet. Laven tillhör släktet filtlavar (Peltigera) vars arter kan vara svåra att skilja från varandra. Den gryniga filtlav kan man känna igen på at att den har så kallande kantsoral, som en liten ljus spets på kanterna liksom. Laven innehåller cyanobakterier (blågröna bakterier) vilket gör att den skiftar från mörkt brunt till gråbrunt beroende på väderlek. Laven trivs på gamla lövträd i betespräglade skogar och i kulturmarker, en minskning av dessa miljöer innebär ett hot för arten som är rödlistad som nära hotad. Laven är också en av skogsstyrelsens signalarter. PS. Ett litet påskägg till naturnördarna: Bilden innehåller ytterligare en rödlistad lav, någon som kan se vilken? GLAD PÅSK! 🐣 #veckanskryptogam #grynigfiltlav #filtlav #peltigera #Peltigeracollina #naturvårdsart #signalart #rödlistad #ekologigruppenKälla: Artdatabanken Foto: Rikard Anderberg

Veckans kryptogam är en riktigt exklusiv lav knuten till 'oceaniska' eller s.k. 'atlantiska' områden. Det vill säga miljöer med hög luftfuktighet och är därför vanligare i Västra Sverige.
Blylav (Pectenia plumbea) känns igen på sin blågrå (blyfärgade) bål. Loberna kantas ofta av en mörk, skäggliknande, blåsvart kant (förbål). Fruktkropparna (apotecierna, där sporerna bildas) är rödaktiga. Arten växer helst på olika lövträd, helst asp, eller olika ädellövträd. Ibland växer blylaven på sten, men det är ovanligt.
Miljöerna där arten växer har hög luftfuktighet, men det är viktigt att inte skogen är tät och sluten, då blylaven också vill ha god ljustillgång.
Blylav är rödlistad som starkt hotad (EN).
På sista bilden kan ni notera små svarta fläckar på blylavens bål. Det är apotecier av parasiten/parasymbionten blylavsknagg (Toninia plumbina). Denna art är ännu ovanligare än sin värd, och är sannolikt beroende av en god tillgång på blylaven. Blylavsknaggen är rödlistad som akut hotad (CR) och endast känd från ett fåtal lokaler i landet.
Foton: Raul Vicente @bass_ecologist
#veckanskryptogam #arter #lavar #lav #lichen #naturvårdsart #blylav #degelia #Pectenia #Toninia #akuthotad #starkthotad #CR #criticallyendangered #EN #endangered #redlist #rödlistad

Veckans kryptogam är en riktigt exklusiv lav knuten till 'oceaniska' eller s.k. 'atlantiska' områden. Det vill säga miljöer med hög luftfuktighet och är därför vanligare i Västra Sverige. Blylav (Pectenia plumbea) känns igen på sin blågrå (blyfärgade) bål. Loberna kantas ofta av en mörk, skäggliknande, blåsvart kant (förbål). Fruktkropparna (apotecierna, där sporerna bildas) är rödaktiga. Arten växer helst på olika lövträd, helst asp, eller olika ädellövträd. Ibland växer blylaven på sten, men det är ovanligt. Miljöerna där arten växer har hög luftfuktighet, men det är viktigt att inte skogen är tät och sluten, då blylaven också vill ha god ljustillgång. Blylav är rödlistad som starkt hotad (EN). På sista bilden kan ni notera små svarta fläckar på blylavens bål. Det är apotecier av parasiten/parasymbionten blylavsknagg (Toninia plumbina). Denna art är ännu ovanligare än sin värd, och är sannolikt beroende av en god tillgång på blylaven. Blylavsknaggen är rödlistad som akut hotad (CR) och endast känd från ett fåtal lokaler i landet. Foton: Raul Vicente @bass_ecologist #veckanskryptogam #arter #lavar #lav #lichen #naturvårdsart #blylav #degelia #Pectenia #Toninia #akuthotad #starkthotad #CR #criticallyendangered #EN #endangered #redlist #rödlistad

Här kommer veckans kryptogam(er), från en dagsfärsk utflykt till Styggkärrets naturreservat utanför Uppsala.
Först ut är två ovanliga vår-svampar, rökpipsvamp och bombmurkla.
Rökpipsvamp är rödlistad som starkt hotad (EN) och hittas på död ved av hassel. Den döda veden är ofta starkt nedbruten och ligger nedsänkt (och nästan osynlig) i mossan. Arten har väldigt få lokaler i landet.
Bombmurkla är rödlistad som sårbar (VU) och hittas i väldränerade granskogar.
Vi avslutar också med en bild på almlav som är rödlistad som sårbar (VU). Andra arter som också sågs under dagen var bl.a följande: lunglav (NT), korallblylav, barkkvastmossa (EN), timmerskapania (EN), ädellav (EN), aspfjädermossa (VU), bårdlav, västlig njurlav (VU), stuplav, barkkornlav, ullticka (NT), blomskägglav, liten punktlav, grå punktlav, mm!
Styggkärrets NR utgörs av blandskogar (gran, tall, asp, ek, hassel, lind, skogslönn och ask), på blockig mark. Den blockiga marken gör att marken är väldränerad, men ger också upphov till glupar. S.k. partier där vatten tillfälligt (på våren) tränger upp ur marken (tillfälliga 'källor'). Miljön är inte helt olik svämlövskogar. Gluparna i Uppland är värdefulla och hyser många krävande och ovanliga arter.
Definition av glup från Wikipedia: 'Glup är en tidvis vattenfylld sänka med underjordiska till- och utlopp. Glupar är speciellt vanliga i Uppland'. Foton: Fingal Gyllang och Raul Vicente.
#naturvårdsart #veckanskryptogam #kryptogamer #rödlistan #rödlistad #redlist #ekologigruppen #sårbar #vulnerable #närahotad #nearthreatened #starkthotad #endangered #NT #VU #EN

Här kommer veckans kryptogam(er), från en dagsfärsk utflykt till Styggkärrets naturreservat utanför Uppsala. Först ut är två ovanliga vår-svampar, rökpipsvamp och bombmurkla. Rökpipsvamp är rödlistad som starkt hotad (EN) och hittas på död ved av hassel. Den döda veden är ofta starkt nedbruten och ligger nedsänkt (och nästan osynlig) i mossan. Arten har väldigt få lokaler i landet. Bombmurkla är rödlistad som sårbar (VU) och hittas i väldränerade granskogar. Vi avslutar också med en bild på almlav som är rödlistad som sårbar (VU). Andra arter som också sågs under dagen var bl.a följande: lunglav (NT), korallblylav, barkkvastmossa (EN), timmerskapania (EN), ädellav (EN), aspfjädermossa (VU), bårdlav, västlig njurlav (VU), stuplav, barkkornlav, ullticka (NT), blomskägglav, liten punktlav, grå punktlav, mm! Styggkärrets NR utgörs av blandskogar (gran, tall, asp, ek, hassel, lind, skogslönn och ask), på blockig mark. Den blockiga marken gör att marken är väldränerad, men ger också upphov till glupar. S.k. partier där vatten tillfälligt (på våren) tränger upp ur marken (tillfälliga 'källor'). Miljön är inte helt olik svämlövskogar. Gluparna i Uppland är värdefulla och hyser många krävande och ovanliga arter. Definition av glup från Wikipedia: 'Glup är en tidvis vattenfylld sänka med underjordiska till- och utlopp. Glupar är speciellt vanliga i Uppland'. Foton: Fingal Gyllang och Raul Vicente. #naturvårdsart #veckanskryptogam #kryptogamer #rödlistan #rödlistad #redlist #ekologigruppen #sårbar #vulnerable #närahotad #nearthreatened #starkthotad #endangered #NT #VU #EN

Vi river av ytterligare en mossa på temat 'trivs bra i fuktiga raviner och bergbranter' Västlig hakmossa (Rhytidiadelphus loreus) gillar hög fuktighet och hittas därför främst i landets sydvästra delar. Hittar man arten i östra Sverige och i mer nordliga delar av landet så indikerar den intakta skogsekosystem där man kan förvänta sig att hitta mer ovanliga och rödlistade arter.
Västlig hakmossa är en ganska stor och robust mossa. Den bildar luckra mattor och ser liksom lite fluffig ut, den växer på trädrötter på marken eller på bergblock.
Källa: Skogsstyrelsen (Signalarter)
Foto: Rikard Anderberg
#veckanskryptogam
#Västlighakmossa
#rhytidiadelphusloreus
#littleshaggymoss
#mossforthemasses
#moss
#signalart
#naturvårdsart
#naturvårdsarter

Vi river av ytterligare en mossa på temat 'trivs bra i fuktiga raviner och bergbranter' Västlig hakmossa (Rhytidiadelphus loreus) gillar hög fuktighet och hittas därför främst i landets sydvästra delar. Hittar man arten i östra Sverige och i mer nordliga delar av landet så indikerar den intakta skogsekosystem där man kan förvänta sig att hitta mer ovanliga och rödlistade arter. Västlig hakmossa är en ganska stor och robust mossa. Den bildar luckra mattor och ser liksom lite fluffig ut, den växer på trädrötter på marken eller på bergblock. Källa: Skogsstyrelsen (Signalarter) Foto: Rikard Anderberg #veckanskryptogam #Västlighakmossa #rhytidiadelphusloreus #littleshaggymoss #mossforthemasses #moss #signalart #naturvårdsart #naturvårdsarter

Purpurmylia (Mylia taylorii) är en så kallad levermossa. Levermossor är en mossundergrupp som saknar nerv och har ett lite annat förökningssystem än bladmossorna. I Sverige finns drygt 1000 arter av bladmossor och ungefär 260 arter levermossor. Sen finns det nålfruktmossor också, den minsta gruppen av mossor med endast två kända arter i Sverige.
Precis som flera andra levermossor är purpurmylia uttorkningskänslig och finns framförallt i de västliga delarna av Sverige, den har en så kallas suboceanisk utbredning. Den växer gärna i norrlägen, i raviner på fuktiga bergväggar och stenblock, men kan också växa på grova lågor som här i på bilden. Den växer i sammanhängande täta 'tuvor'/mattor och glänser vackert i blött väder. Mossan blir ofta rödaktig som namnet skvallrar om.
Purpurmylia signalerar mycket hög och jämn fuktighet. Utanför de västligaste fjälltrakterna kräver den ostörda miljöer med äldre skog och god tillgång på grova lågor, alltså skog som nästan alltid har höga naturvärden.
Foto: Rikard Anderberg
Källa: Skogsstyrelsen (Signalarter) och nrm.se
#veckanskryptogam
#purpurmylia
#Myliataylorii
#Taylorsflapwort
#mossa
#mossor
#levermossa
#mossforthemasses
#liverwort
#liverworts
#leafyliverwort
#naturvårdsarter
#naturvårdsart
#ekologigruppen

Purpurmylia (Mylia taylorii) är en så kallad levermossa. Levermossor är en mossundergrupp som saknar nerv och har ett lite annat förökningssystem än bladmossorna. I Sverige finns drygt 1000 arter av bladmossor och ungefär 260 arter levermossor. Sen finns det nålfruktmossor också, den minsta gruppen av mossor med endast två kända arter i Sverige. Precis som flera andra levermossor är purpurmylia uttorkningskänslig och finns framförallt i de västliga delarna av Sverige, den har en så kallas suboceanisk utbredning. Den växer gärna i norrlägen, i raviner på fuktiga bergväggar och stenblock, men kan också växa på grova lågor som här i på bilden. Den växer i sammanhängande täta 'tuvor'/mattor och glänser vackert i blött väder. Mossan blir ofta rödaktig som namnet skvallrar om. Purpurmylia signalerar mycket hög och jämn fuktighet. Utanför de västligaste fjälltrakterna kräver den ostörda miljöer med äldre skog och god tillgång på grova lågor, alltså skog som nästan alltid har höga naturvärden. Foto: Rikard Anderberg Källa: Skogsstyrelsen (Signalarter) och nrm.se #veckanskryptogam #purpurmylia #Myliataylorii #Taylorsflapwort #mossa #mossor #levermossa #mossforthemasses #liverwort #liverworts #leafyliverwort #naturvårdsarter #naturvårdsart #ekologigruppen

Äntligen en mossa!
Närmare bestämt en kantvitmossa (Sphagnum quinquefarium) fotad vid Svalgölenbrantens naturreservat i Kinda kommun, Östergötland.
I Sverige finns det ungefär 45 arter av vitmossor och några är inte helt lätta att skilja från varandra utan en vända via stereoluppen. Den här arten skiljer sig från liknande arter på att de så kallade grenbladen ligger ordnade i fem rader, vilket ger grenarna ett karaktäristiskt kantigt utseende. Därav både det svenska och latinska artnamnet!
Mossan växer främst i frisk-fuktig skog med, gärna med rörligt markvatten. Arten är ovanlig i östra Sverige där den främst förekommer i gammal skog och branter i skyddade lägen. Den är vanligare i landets västra delar. Källa: Signalarter (skogsstyrelsen)
Läs mer om vitmossans betydelse som kolsänka och varför det inte är så himla bra att odla med torv och torvbaserade produkter på: natursidan.se
Foto: Rikard Anderberg
#kantvitmossa
#Sphagnum
#Sphagnumquinquefarium
#vitmossa
#mossforthemasses
#peatmoss
#ekologigruppen
#veckanskryptogam

Äntligen en mossa! Närmare bestämt en kantvitmossa (Sphagnum quinquefarium) fotad vid Svalgölenbrantens naturreservat i Kinda kommun, Östergötland. I Sverige finns det ungefär 45 arter av vitmossor och några är inte helt lätta att skilja från varandra utan en vända via stereoluppen. Den här arten skiljer sig från liknande arter på att de så kallade grenbladen ligger ordnade i fem rader, vilket ger grenarna ett karaktäristiskt kantigt utseende. Därav både det svenska och latinska artnamnet! Mossan växer främst i frisk-fuktig skog med, gärna med rörligt markvatten. Arten är ovanlig i östra Sverige där den främst förekommer i gammal skog och branter i skyddade lägen. Den är vanligare i landets västra delar. Källa: Signalarter (skogsstyrelsen) Läs mer om vitmossans betydelse som kolsänka och varför det inte är så himla bra att odla med torv och torvbaserade produkter på: natursidan.se Foto: Rikard Anderberg #kantvitmossa #Sphagnum #Sphagnumquinquefarium #vitmossa #mossforthemasses #peatmoss #ekologigruppen #veckanskryptogam

Här kommer en dagsfärsk veckans kryptogam. Linddyna (Biscogniauxia cinereolilacina), växer på grova lågor av skogslind, i ädellövskogar med lång kontinuitet. Arten är beroende av ständig tillgång på död ved och är ett gott tecken på en ädellövsmiljö med lång lindkontinuitet.
Till skillnad mot många andra 'dynor' och svampar med liknande utseende växer linddynan på barken av lågorna (mellan barkskikten). Många andra 'dynor' växer på själva veden.
Linddyna är rödlistad som sårbar (VU). Fotot taget i Hammarbergets NR, Tyresö kommun idag.
Foton: @bass_ecologist
#veckanskryptogam #sårbar #VU #vulnerable #tiliacordata #ädellövbranter #skogslind #linddyna #biscogniauxia #lind #ekologigruppen

Här kommer en dagsfärsk veckans kryptogam. Linddyna (Biscogniauxia cinereolilacina), växer på grova lågor av skogslind, i ädellövskogar med lång kontinuitet. Arten är beroende av ständig tillgång på död ved och är ett gott tecken på en ädellövsmiljö med lång lindkontinuitet. Till skillnad mot många andra 'dynor' och svampar med liknande utseende växer linddynan på barken av lågorna (mellan barkskikten). Många andra 'dynor' växer på själva veden. Linddyna är rödlistad som sårbar (VU). Fotot taget i Hammarbergets NR, Tyresö kommun idag. Foton: @bass_ecologist #veckanskryptogam #sårbar #VU #vulnerable #tiliacordata #ädellövbranter #skogslind #linddyna #biscogniauxia #lind #ekologigruppen

Islandslaven hittar du i hällmarkstallskogar och på fjällhedar. Den växer på marken gärna ihop med renlavar som här på bilden. Laven är vanlig över hela norra halvklotet. På island täcker den stora delar av lavaslätterna på norra och västra ön. Precis som renlaven kallas den ofta felaktigt för mossa. Den finns också i bergskedjor på södra halvklotet som i de sydamerikanska Anderna och på Nya Zeelands fjäll.
Islandslaven är lätt att känna igen på sina bruna, platta lober, solbelysta delar blir rödaktiga. I fuktigt tillstånd är laven mjuk, grönaktig och inte helt olik ett knippe sallad.
Och äta den här laven går ju faktiskt eftersom den innehåller ett stärkelseliknande ämne, lichenin och även lite proteiner. Omständigt är det dock eftersom laven måste ligga i blöt i lut i åtta timmar först för att bli av med giftiga lavsyror och sedan kokas i två timmar. Snacka om slow food. Laven har under nödår använts i bröd och gröt. På island har det varit tradition att koka soppa på den. Laven samlar tyvärr på sig en del tungmetaller så övergå nu inte på en kost med uteslutande islandslav även om det känns frestande.
Laven används också för att färga garn med och ger gula, gröna eller rostiga färger beroende på växtfärgningsmetod.
Inom växtmedicinen har laven bland annat använts mot lungsot och tuberkulos och används fortfarande inom örtterapin mot till exempel hosta.
#veckanskryptogam
#islandslav
#cetrariaislandica
#IslandLichen
#IcelandMoss
#ekologigruppen

Islandslaven hittar du i hällmarkstallskogar och på fjällhedar. Den växer på marken gärna ihop med renlavar som här på bilden. Laven är vanlig över hela norra halvklotet. På island täcker den stora delar av lavaslätterna på norra och västra ön. Precis som renlaven kallas den ofta felaktigt för mossa. Den finns också i bergskedjor på södra halvklotet som i de sydamerikanska Anderna och på Nya Zeelands fjäll. Islandslaven är lätt att känna igen på sina bruna, platta lober, solbelysta delar blir rödaktiga. I fuktigt tillstånd är laven mjuk, grönaktig och inte helt olik ett knippe sallad. Och äta den här laven går ju faktiskt eftersom den innehåller ett stärkelseliknande ämne, lichenin och även lite proteiner. Omständigt är det dock eftersom laven måste ligga i blöt i lut i åtta timmar först för att bli av med giftiga lavsyror och sedan kokas i två timmar. Snacka om slow food. Laven har under nödår använts i bröd och gröt. På island har det varit tradition att koka soppa på den. Laven samlar tyvärr på sig en del tungmetaller så övergå nu inte på en kost med uteslutande islandslav även om det känns frestande. Laven används också för att färga garn med och ger gula, gröna eller rostiga färger beroende på växtfärgningsmetod. Inom växtmedicinen har laven bland annat använts mot lungsot och tuberkulos och används fortfarande inom örtterapin mot till exempel hosta. #veckanskryptogam #islandslav #cetrariaislandica #IslandLichen #IcelandMoss #ekologigruppen

Det finns lavar, och så finns det lavar! Här kommer veckans kryptogam, som är en riktig stänkare:
Hasselvårtlav (Pyrenula coryli), är en riktigt exklusiv art som knappt har några moderna fynd i Sverige (finns en aktuell lokal i Jämtland och en i Lule Lappmark, typ!). Arten växer främst på slät bark av hassel, men i norra Sverige på kan arten växa på rönn. Historiskt sett har arten varit spridd i landet, men har sannolikt minskat kraftigt (möjligen på grund av svavelnedfall, men sannolikt även på grund av förlust av livsmiljöer). Hasselvårtlav är klurig att känna igen makroskopiskt, men uppmärksammas då först på sina små svarta fruktkroppar, med en liten pormynning. Mikroskopiskt är arten lättare att känna igen med sina, för släktet, typiska sporer (mörka/gråaktiga, fyrcelliga och med tjocka sporväggar). Hasselvårtlav är säkert förbisedd då den är lik andra arter med små svarta peritecier (fruktkroppar), t.ex arter i släktet Arthopyrenia/Naetrocymbe. Men trots detta verkar vårtlaven väl eftersökt och är till synes ovanlig i stora delar av Europa och knuten till oceaniska områden. Arten är rödlistad som akut hotad (CR), kräver sannolikt hög och jämn luftfuktighet och lång skoglig kontinuitet! Många arter i släktet Pyrenula är ovanliga och kräver lång skoglig kontinuitet och stabilt mikroklimat, gärna med hög luftfuktighet. Samtliga arter i släktet är rödlistade i Sverige och en art är även bedömd som utdöd!
Hasselvårtlav var ett av många fantastiska fynd som gjordes av Lars, Emil och Raul vid en inventering av epifyter (signalarter, typiska arter och rödlistade arter) i några bokskogar i Kalmar län. Fyndet gjordes i Danmarksvägens Naturreservat och är det första fyndet i Småland.
Bild 1 och 2 är tagna av Olof Persson (skog- och markförvaltare i Nybro kommun) i samband med en återinventering av Ekologigruppens fynd. Bild 3 visar sporerna, foto: @bass_ecologist
#veckanskryptogam #lav #lichen #ascomycete #lavar #akuthotad #criticallyendangered #CR #Pyrenula #lichenlover #tungtfynd #naturvårdsart #Ekolog #ecology #epifyt #bokskog #kalmarlän #småland

Det finns lavar, och så finns det lavar! Här kommer veckans kryptogam, som är en riktig stänkare: Hasselvårtlav (Pyrenula coryli), är en riktigt exklusiv art som knappt har några moderna fynd i Sverige (finns en aktuell lokal i Jämtland och en i Lule Lappmark, typ!). Arten växer främst på slät bark av hassel, men i norra Sverige på kan arten växa på rönn. Historiskt sett har arten varit spridd i landet, men har sannolikt minskat kraftigt (möjligen på grund av svavelnedfall, men sannolikt även på grund av förlust av livsmiljöer). Hasselvårtlav är klurig att känna igen makroskopiskt, men uppmärksammas då först på sina små svarta fruktkroppar, med en liten pormynning. Mikroskopiskt är arten lättare att känna igen med sina, för släktet, typiska sporer (mörka/gråaktiga, fyrcelliga och med tjocka sporväggar). Hasselvårtlav är säkert förbisedd då den är lik andra arter med små svarta peritecier (fruktkroppar), t.ex arter i släktet Arthopyrenia/Naetrocymbe. Men trots detta verkar vårtlaven väl eftersökt och är till synes ovanlig i stora delar av Europa och knuten till oceaniska områden. Arten är rödlistad som akut hotad (CR), kräver sannolikt hög och jämn luftfuktighet och lång skoglig kontinuitet! Många arter i släktet Pyrenula är ovanliga och kräver lång skoglig kontinuitet och stabilt mikroklimat, gärna med hög luftfuktighet. Samtliga arter i släktet är rödlistade i Sverige och en art är även bedömd som utdöd! Hasselvårtlav var ett av många fantastiska fynd som gjordes av Lars, Emil och Raul vid en inventering av epifyter (signalarter, typiska arter och rödlistade arter) i några bokskogar i Kalmar län. Fyndet gjordes i Danmarksvägens Naturreservat och är det första fyndet i Småland. Bild 1 och 2 är tagna av Olof Persson (skog- och markförvaltare i Nybro kommun) i samband med en återinventering av Ekologigruppens fynd. Bild 3 visar sporerna, foto: @bass_ecologist #veckanskryptogam #lav #lichen #ascomycete #lavar #akuthotad #criticallyendangered #CR #Pyrenula #lichenlover #tungtfynd #naturvårdsart #Ekolog #ecology #epifyt #bokskog #kalmarlän #småland

Veckans kryptogam får bli en förbisedd och sällan sedd liten 'lav'. Stor kvistspik (Phaeocalicium praecedens) hittas, som namnet antyder, på kvistar och grenar. Den växer på asp, och gärna högt upp i trädkronan, vilket gör att arten är svårhittad. Liksom många arter i släktet Phaeocalicium är denna art olichiniserad (saknar symbios med alg) och lever som nedbrytare på grenar som gärna är döende, med porös bark och ved (möjligen med en preferens för grenar som är rötade av aspticka). Arten var tidigare rödlistad, men man har numera insett att arten sannolikt är vanligare än man trodde och att livsmiljön är svår att komma åt. Ett bra att sett att hitta arten (om man inte vill klättra upp för en slätstammig asp) är att noggrant undersöka nyligen fallna aspgrenar.
Liksom många lavar och svampar krävs det studier under mikroskop för en säker bestämning. Ofta använder man sig av olika kemiska ämnen för att notera olika färgreaktioner som kan vara vägledande i artbestämningen. Stor kvistspik känns igen från sina närbesläktade arter på mörka encelliga (s.k. osepterade) sporer och att arten blir grön om man droppar lite lut (natriumhydroxid) på den! Se den sista bilden.
Stor kvistspik hittades på en senvuxen asp i Flens kommun nu i veckan, av Raul och Rikard.
#veckanskryptogam #lavar #lichens #lichen #lichenlove #naturvårdsart #asp #populus #Phaeocalicium #caliciales

Veckans kryptogam får bli en förbisedd och sällan sedd liten 'lav'. Stor kvistspik (Phaeocalicium praecedens) hittas, som namnet antyder, på kvistar och grenar. Den växer på asp, och gärna högt upp i trädkronan, vilket gör att arten är svårhittad. Liksom många arter i släktet Phaeocalicium är denna art olichiniserad (saknar symbios med alg) och lever som nedbrytare på grenar som gärna är döende, med porös bark och ved (möjligen med en preferens för grenar som är rötade av aspticka). Arten var tidigare rödlistad, men man har numera insett att arten sannolikt är vanligare än man trodde och att livsmiljön är svår att komma åt. Ett bra att sett att hitta arten (om man inte vill klättra upp för en slätstammig asp) är att noggrant undersöka nyligen fallna aspgrenar. Liksom många lavar och svampar krävs det studier under mikroskop för en säker bestämning. Ofta använder man sig av olika kemiska ämnen för att notera olika färgreaktioner som kan vara vägledande i artbestämningen. Stor kvistspik känns igen från sina närbesläktade arter på mörka encelliga (s.k. osepterade) sporer och att arten blir grön om man droppar lite lut (natriumhydroxid) på den! Se den sista bilden. Stor kvistspik hittades på en senvuxen asp i Flens kommun nu i veckan, av Raul och Rikard. #veckanskryptogam #lavar #lichens #lichen #lichenlove #naturvårdsart #asp #populus #Phaeocalicium #caliciales

Traslaven är en krusig liten bladlav, brunaktig till blågrå som växer insprängd bland mossor. Dess växtsätt kan göra att den kan vara lite svår att få syn på. Laven är ganska vanlig på kalkrika marker i de södra och mellersta delarna av landet. Det är när den växer på basen av gamla lövträd som ask, alm och ek som den kan användas som signalart.
foto: @salomonlars
#veckanskryptogam
#traslav
#Leptogiumlichenoides
#ekologigruppen
--

Traslaven är en krusig liten bladlav, brunaktig till blågrå som växer insprängd bland mossor. Dess växtsätt kan göra att den kan vara lite svår att få syn på. Laven är ganska vanlig på kalkrika marker i de södra och mellersta delarna av landet. Det är när den växer på basen av gamla lövträd som ask, alm och ek som den kan användas som signalart. foto: @salomonlars #veckanskryptogam #traslav #Leptogiumlichenoides #ekologigruppen--

Ännu en färgsprakande lav kommer här! Som ett litet 90-tals rejv lyser ladlaven upp på grå och stilren ved med sin intensivt neon-gulgröna bål.
Ladlaven är en så kallad skorplav. Den är rödlistad som nära hotad eftersom den har blivit alltmer sällsynt, framförallt i södra och mellersta Sverige. Laven växer på högstubbar och torrakor i gamla öppna barrskogar eller på myrar, men också på så kallad kulturved, som gamla lador och staketstolpar.
Som bevarande åtgärder skriver Artdatabanken att det är viktigt att spara stående torr och exponerad ved i skogslandskapet och vid vattendrag. Värdefullt för laven är också gamla obehandlade träbyggnader, staketstolpar, trägärdesgårdar och hässjestörar.
Foto: @salomonlars
#veckanskryptogam
#ladlav
#caliciumtigillare
#skorplav
#rödlistad
#lichens
#lichenology
#lichenlove
#ekologigruppen

Ännu en färgsprakande lav kommer här! Som ett litet 90-tals rejv lyser ladlaven upp på grå och stilren ved med sin intensivt neon-gulgröna bål. Ladlaven är en så kallad skorplav. Den är rödlistad som nära hotad eftersom den har blivit alltmer sällsynt, framförallt i södra och mellersta Sverige. Laven växer på högstubbar och torrakor i gamla öppna barrskogar eller på myrar, men också på så kallad kulturved, som gamla lador och staketstolpar. Som bevarande åtgärder skriver Artdatabanken att det är viktigt att spara stående torr och exponerad ved i skogslandskapet och vid vattendrag. Värdefullt för laven är också gamla obehandlade träbyggnader, staketstolpar, trägärdesgårdar och hässjestörar. Foto: @salomonlars #veckanskryptogam #ladlav #caliciumtigillare #skorplav #rödlistad #lichens #lichenology #lichenlove #ekologigruppen

Nu när allt är vitt eller grått utomhus kan en färgsprakande lav kanske pigga upp!
Torsklaven är en så kallad filtlav och kan bli ett par decimeter stor. Den finns över hela landet, och växer bland mossa på marken i barrskogar.
I torrt tillstånd är laven grågrön, och i väta frodigt grön som på bilden! Den gröna färgen kommer av att lavens alg är en grönalg! Det är bara ett fåtal lavar i Sverige där grönalgen (Coccymyxa) utgör ”algkomponenten”.
.
Den heter torsklav eftersom man förr trodde att den botade munsjukdomen torsk. Den har också använts som maskmedel och laxermedel. På apoteken gick den förr under namnet Muscus cumatilis. Muscus är mossa och cumatilis är havsblå.
.
Källa: Naturhistoriska riksmuseet
Foto: @salomonlars
.
.
.
#veckanskryptogam
#torsklav
#Peltigeraaphthosa
#commonfrecklepelt
#lichens
#ekologigruppen

Nu när allt är vitt eller grått utomhus kan en färgsprakande lav kanske pigga upp! Torsklaven är en så kallad filtlav och kan bli ett par decimeter stor. Den finns över hela landet, och växer bland mossa på marken i barrskogar. I torrt tillstånd är laven grågrön, och i väta frodigt grön som på bilden! Den gröna färgen kommer av att lavens alg är en grönalg! Det är bara ett fåtal lavar i Sverige där grönalgen (Coccymyxa) utgör ”algkomponenten”. . Den heter torsklav eftersom man förr trodde att den botade munsjukdomen torsk. Den har också använts som maskmedel och laxermedel. På apoteken gick den förr under namnet Muscus cumatilis. Muscus är mossa och cumatilis är havsblå. . Källa: Naturhistoriska riksmuseet Foto: @salomonlars . . . #veckanskryptogam #torsklav #Peltigeraaphthosa #commonfrecklepelt #lichens #ekologigruppen

Svamp med frisyr!
.
Ektickan (Phellinus robustus) kan bli upp emot 70 år! Därmed hinner det växa på både lavar och mossa. Ektickan växer (helst) på gamla ekar, på stammen eller på grova grenar. Den växer ofta högt ovan mark men ibland har en tur och kan se den växa så här. Svampen finns främst i sydöstra Sverige.
.
Att den heter robustus är lätt att förstå! Den kan bli hela 40 cm bred och 15 cm hög.
.
Just den här tickan växer på en senvuxen ek i Nyckelvikens naturreservat i Nacka.
.
Ektickan är rödlistad som nära hotad.
.
Foto: Erik Zachariassen
.
.
.
#veckanskryptogam
#phellinusrobustus
#ekticka
#robustusconks
#rödlistad
#Nyckelvikensnaturreservat
#nyckelviken
#fungi
#ekologigruppen

Svamp med frisyr! . Ektickan (Phellinus robustus) kan bli upp emot 70 år! Därmed hinner det växa på både lavar och mossa. Ektickan växer (helst) på gamla ekar, på stammen eller på grova grenar. Den växer ofta högt ovan mark men ibland har en tur och kan se den växa så här. Svampen finns främst i sydöstra Sverige. . Att den heter robustus är lätt att förstå! Den kan bli hela 40 cm bred och 15 cm hög. . Just den här tickan växer på en senvuxen ek i Nyckelvikens naturreservat i Nacka. . Ektickan är rödlistad som nära hotad. . Foto: Erik Zachariassen . . . #veckanskryptogam #phellinusrobustus #ekticka #robustusconks #rödlistad #Nyckelvikensnaturreservat #nyckelviken #fungi #ekologigruppen

Skrovellav (Lobaria scrobiculata) hör till släktet lunglavar. Tidigare har vi skrivit om lunglav och örtlav. Till skillnad från lunglaven som teamat med en grönalg så har skrovellaven slått sina påsar ihop med en blågrön alg, eller snarare en cyanobakterie. Skrovellaven har därför ett gråblått utseende. Lycka är att få se lunglav och skrovellav växa tillsammans, de är väldigt snygga ihop med sina gröna och grå nyanser.
.
Skrovellav växer över nästan hela landet men är rödlistad som nära hotad eftersom den minskat kraftigt i antal. Den behöver ren luft och fuktig skog med gamla lövträd att växa på. Idag är den vanligast i fjällnära skog där den också kan växa på klippor och stenblock.
.
.
.
foto: @salomonlars
.
#veckanskryptogam
#Lobariascrobiculata
#lobaria
#texturedlungwort
#lichens
#lichenlove
#lichenology
#ekologigruppen

Skrovellav (Lobaria scrobiculata) hör till släktet lunglavar. Tidigare har vi skrivit om lunglav och örtlav. Till skillnad från lunglaven som teamat med en grönalg så har skrovellaven slått sina påsar ihop med en blågrön alg, eller snarare en cyanobakterie. Skrovellaven har därför ett gråblått utseende. Lycka är att få se lunglav och skrovellav växa tillsammans, de är väldigt snygga ihop med sina gröna och grå nyanser. . Skrovellav växer över nästan hela landet men är rödlistad som nära hotad eftersom den minskat kraftigt i antal. Den behöver ren luft och fuktig skog med gamla lövträd att växa på. Idag är den vanligast i fjällnära skog där den också kan växa på klippor och stenblock. . . . foto: @salomonlars . #veckanskryptogam #Lobariascrobiculata #lobaria #texturedlungwort #lichens #lichenlove #lichenology #ekologigruppen

Stormen Alfrida har dragit med sig många stormfällen över landet. Men så länge inte någon eller något kommer till skada så ökar det ju andelen död ved i våra skogar OCH ger oss tillfälle att studera lavar på nära håll som i vanliga fall befinner sig långt uppe i trädtopparna.
.
Vägglav (Xanthoria parietina) går i och för sig bra att studera utan stormfällen också eftersom den är vanlig i hela Sverige med undantag av norra Lappland.
.
Vägglaven växer som gula solar, gärna på aspar men också på laduväggar (Parietina betyder 'på väggar') kalksten eller klippor som 'gödslats' av fåglar. Laven gillar näringsrikt damm från närliggande vägar eller åkrar, vilket har gjort den framgångsrik både i odlingslandskapet och i mer urbana miljöer. Lavsvampsläktet Xanthoria innehåller tio arter i Sverige, vägglaven är den vanligaste.
Enligt den så kallade signaturläran trodde man man att vägglav botade gulsot.
.
#veckanskryptogam
#ekologigruppen
#vägglav
#Xanthoria
#Xanthoriaparietina
#commonorange lichen
#yellowscale
#maritimesunburstlichen
#shorelichen
#lichen
#lichens

Stormen Alfrida har dragit med sig många stormfällen över landet. Men så länge inte någon eller något kommer till skada så ökar det ju andelen död ved i våra skogar OCH ger oss tillfälle att studera lavar på nära håll som i vanliga fall befinner sig långt uppe i trädtopparna. . Vägglav (Xanthoria parietina) går i och för sig bra att studera utan stormfällen också eftersom den är vanlig i hela Sverige med undantag av norra Lappland. . Vägglaven växer som gula solar, gärna på aspar men också på laduväggar (Parietina betyder 'på väggar') kalksten eller klippor som 'gödslats' av fåglar. Laven gillar näringsrikt damm från närliggande vägar eller åkrar, vilket har gjort den framgångsrik både i odlingslandskapet och i mer urbana miljöer. Lavsvampsläktet Xanthoria innehåller tio arter i Sverige, vägglaven är den vanligaste. Enligt den så kallade signaturläran trodde man man att vägglav botade gulsot. . #veckanskryptogam #ekologigruppen #vägglav #Xanthoria #Xanthoriaparietina #commonorange lichen #yellowscale #maritimesunburstlichen #shorelichen #lichen #lichens

Vi tröstar oss i budgetmörkret med en riktigt exklusiv ormbunke!
.
Glansbräken ser nästan lite exotisk ut med sina mörkgröna och glänsande blad. Det är en vintergrön och ganska liten ormbunke. Den liknar krukväxten groddbräken som också tillhör släktet Asplenium. Glansbräken finns uppförökad och går att få ta på i välsorterade plantskolor.
.
Utanför plantskolor och klippträdgårdar är glansbräken mycket sällsynt i Sverige och rödlistad som sårbar. Den finns bara i Skåne, Halland och Bohuslän. Den trivs bäst i fuktiga och skuggiga grottor nära havet.
.
Foto: @salomonlars
.
#veckanskryptogam
#glansbräken
#Asplenium
#Aspleniumadiantumnigrum
#ormbunkar
#ferns
#fabulousferns
#fantasticferns
#ekologigruppen

Vi tröstar oss i budgetmörkret med en riktigt exklusiv ormbunke! . Glansbräken ser nästan lite exotisk ut med sina mörkgröna och glänsande blad. Det är en vintergrön och ganska liten ormbunke. Den liknar krukväxten groddbräken som också tillhör släktet Asplenium. Glansbräken finns uppförökad och går att få ta på i välsorterade plantskolor. . Utanför plantskolor och klippträdgårdar är glansbräken mycket sällsynt i Sverige och rödlistad som sårbar. Den finns bara i Skåne, Halland och Bohuslän. Den trivs bäst i fuktiga och skuggiga grottor nära havet. . Foto: @salomonlars . #veckanskryptogam #glansbräken #Asplenium #Aspleniumadiantumnigrum #ormbunkar #ferns #fabulousferns #fantasticferns #ekologigruppen

Och så är vi tillbaka i Kalmars bokskogar med två riktiga rariteter. De två första bilderna visar stor vaxlav (Coenogonium luteum) med sina orange apothecier (fruktkroppar) på just bok. Stor vaxlav är rödlistad som starkt hotad.
.
Även savlundlaven (Bacidia incompta) på bild 3 och är är rödlistad som starkt hotad. Savlundlaven är en sydlig art som hittas i ädellövmiljöer med rätt förutsättningar.
.
Ta en noggrann titt, det här är kanske enda gången du får se dom!
.
Foto: Lars Salomon
.
.
.
#veckanskryptogam
#Storvaxlav
#Coenogoniumluteum
#savlundlav
#Bacidiaincompta
#bokskog
#ekologigruppen

Och så är vi tillbaka i Kalmars bokskogar med två riktiga rariteter. De två första bilderna visar stor vaxlav (Coenogonium luteum) med sina orange apothecier (fruktkroppar) på just bok. Stor vaxlav är rödlistad som starkt hotad. . Även savlundlaven (Bacidia incompta) på bild 3 och är är rödlistad som starkt hotad. Savlundlaven är en sydlig art som hittas i ädellövmiljöer med rätt förutsättningar. . Ta en noggrann titt, det här är kanske enda gången du får se dom! . Foto: Lars Salomon . . . #veckanskryptogam #Storvaxlav #Coenogoniumluteum #savlundlav #Bacidiaincompta #bokskog #ekologigruppen

Koralltaggsvampen (Hericium coralloides) är kanske en av de snyggaste svamparna i våra skogar och är släkt med
med igelkotttaggsvampen som vi skrivit om tidigare.
.
Koralltaggsvampen bildar en rikt förgrenad fruktkropp som kan liknas vid en korall. Den kan bli riktigt stor, upp till 40 cm. Den är först rent vit och drar sen mot det gulvita hållet.
.
Den växer på lågor av gamla lövträd och verkar föredra att växa på stockar som först rötats av till exempel fnöskticka eller sprängticka.
.
Svampen finns i nästan hela landet med undantag av Bohsulän och Gotland. Den går att hitta såväl i igenvuxna gamla kulturmarker som i orörda naturskogsmiljöer. Den gillar fuktig, naturskogsartad äldre skog med stort inslag av döda gamla lövträd. I Sydsverige är koralltaggsvamp vanligast på bok, medan den i övriga landet växer mest på björk men även på andra lövträd.
.
Koralltaggsvampen är rödlistad som nära hotad och hotas som som mänga andra arter av okänslig gallring och slutavvekning.
.
Fun fact: På Nya Zeeland går det att köpa svampen i delkatessbutiker under Māori-namnet pekepekekiore. Eftersom Koralltaggsvampen är så ovanlig i Sverige så är det bäst att låta den vara och koncentrera sig på annan matsvamp.
.
.
.
Foto: Lars Salomon
.
#veckanskryptogam
#koralltaggsvamp
#Hericiumcoralloides
#Hericium
#coraltooth
#pekepekekiore
#pekepekekioremushrooms
#ekologigruppen

Koralltaggsvampen (Hericium coralloides) är kanske en av de snyggaste svamparna i våra skogar och är släkt med med igelkotttaggsvampen som vi skrivit om tidigare. . Koralltaggsvampen bildar en rikt förgrenad fruktkropp som kan liknas vid en korall. Den kan bli riktigt stor, upp till 40 cm. Den är först rent vit och drar sen mot det gulvita hållet. . Den växer på lågor av gamla lövträd och verkar föredra att växa på stockar som först rötats av till exempel fnöskticka eller sprängticka. . Svampen finns i nästan hela landet med undantag av Bohsulän och Gotland. Den går att hitta såväl i igenvuxna gamla kulturmarker som i orörda naturskogsmiljöer. Den gillar fuktig, naturskogsartad äldre skog med stort inslag av döda gamla lövträd. I Sydsverige är koralltaggsvamp vanligast på bok, medan den i övriga landet växer mest på björk men även på andra lövträd. . Koralltaggsvampen är rödlistad som nära hotad och hotas som som mänga andra arter av okänslig gallring och slutavvekning. . Fun fact: På Nya Zeeland går det att köpa svampen i delkatessbutiker under Māori-namnet pekepekekiore. Eftersom Koralltaggsvampen är så ovanlig i Sverige så är det bäst att låta den vara och koncentrera sig på annan matsvamp. . . . Foto: Lars Salomon . #veckanskryptogam #koralltaggsvamp #Hericiumcoralloides #Hericium #coraltooth #pekepekekiore #pekepekekioremushrooms #ekologigruppen

Veckans kryptogam är den relativt krävande arten kornbandmossa (Metzgeria fruticulosa). En gulgrön bållevermossa som tidigare varit rödlistad som nära hotad (NT). På senare tid har den dock hittats på alltfler lokaler och artens rödlistning togs därför bort 2010. Karakteristiskt för kornbandmossa är gradvis avsmalnande grenspetsar där det längst ut sitter gulaktiga samlingar av groddkorn. Grenspetsarna pekar rakt ut från stammen vilket gör att den är lätt att få syn på trots sin litenhet.
.
Mossan hittas oftast på bok i tät skog och i miljöer med hög och jämn luftfuktighet. Ibland även på andra ädellövträd som lönn och ask. Under optimala förhållanden kan den bilda större mattor på stammarna, gärna tillsammans med andra mossor som t.ex. vanligt bandmossa, krusig ulota och samboradula.
.
Arten har en oceanisk utbredning i Europa och i Sverige ligger tyngdpunkten i den sydvästra delen av landet. En sökning på Artportalen resulterar i 373 inrapporterade fynd (2000-2018) där 70% är från Halland.
.
Foto: Lars Salomon (Vinterbo naturreservat / Kalmar län).
.
.
.
#veckanskryptogam
#kornbandmossa
#bandmossa
#mossa
#naturvårdsart
#bållevermossa
#kryptogam
#Metzgeria
#Metzgeriafruticulosa
#liverwort
#bokskog
#Ekologigruppen
#biologiskmångfald

Veckans kryptogam är den relativt krävande arten kornbandmossa (Metzgeria fruticulosa). En gulgrön bållevermossa som tidigare varit rödlistad som nära hotad (NT). På senare tid har den dock hittats på alltfler lokaler och artens rödlistning togs därför bort 2010. Karakteristiskt för kornbandmossa är gradvis avsmalnande grenspetsar där det längst ut sitter gulaktiga samlingar av groddkorn. Grenspetsarna pekar rakt ut från stammen vilket gör att den är lätt att få syn på trots sin litenhet. . Mossan hittas oftast på bok i tät skog och i miljöer med hög och jämn luftfuktighet. Ibland även på andra ädellövträd som lönn och ask. Under optimala förhållanden kan den bilda större mattor på stammarna, gärna tillsammans med andra mossor som t.ex. vanligt bandmossa, krusig ulota och samboradula. . Arten har en oceanisk utbredning i Europa och i Sverige ligger tyngdpunkten i den sydvästra delen av landet. En sökning på Artportalen resulterar i 373 inrapporterade fynd (2000-2018) där 70% är från Halland. . Foto: Lars Salomon (Vinterbo naturreservat / Kalmar län). . . . #veckanskryptogam #kornbandmossa #bandmossa #mossa #naturvårdsart #bållevermossa #kryptogam #Metzgeria #Metzgeriafruticulosa #liverwort #bokskog #Ekologigruppen #biologiskmångfald

Den sena hösten är en perfekt tid att ge sig ut att spana efter smaragdgröna mossor, när allt annat är grått och färglöst.
.
Väggmossa, husmossa, och kammossa är tre vanliga markmossor i våra skogar. De växer ofta sida vid sida även om de har lite olika preferenser på växtplats.
.
Väggmossan, på första bilden växer över hela norra halvklotet och i Sverige upp till alpina fjällen. Nybörjare förväxlar ibland väggmossan med husmossan som syns på bild 2 och 3. Husmossan är dock lite sirligare och inte lika 'fluffig' och grov som väggmossan. Husmossan växer också i 'våningar'. Mossan bildar ett nytt skott varje år så att det blir som en liten trappstege. Ibland kan man hitta 8-10 våningar på ett skott, speciellt i norr där äldre delar multnar långsammare än i söder. Husmossan finns också i nästan hela landet men är vanligast i barrskogar som inte är alltför torra. Väggmossan klarar torka lite bättre.
.
Både husmossan och väggmossan har använts som tätning i väggar, därav namnen.
.
Kammossan på bild 4 och 5 gillar ännu lite fuktigare skogsmiljöer och hittas i större mängder i lite äldre granskogar upp till fjällgränsen. Kammossan har lite styvare, och mer regelbundet formade skott än husmossan. Skotten ser ut som små dubbelsidiga kammar eller som små granar. Färgen är härligt neongrön. Hittar man läckra mattor av kammossa kan det även vara läge att spana efter trattkantareller som gillar samma miljöer.
.
.
.
#veckanskryptogam
#väggmossa
#Pleuroziumschreberi
#husmossa
#glitteringwoodmoss
#Hylocomiumsplendens
#Kammossa
#feathermoss
#ptiliumcristacastrensis
#mossa
#mossforthemasses
#moss
#ekologigruppen

Den sena hösten är en perfekt tid att ge sig ut att spana efter smaragdgröna mossor, när allt annat är grått och färglöst. . Väggmossa, husmossa, och kammossa är tre vanliga markmossor i våra skogar. De växer ofta sida vid sida även om de har lite olika preferenser på växtplats. . Väggmossan, på första bilden växer över hela norra halvklotet och i Sverige upp till alpina fjällen. Nybörjare förväxlar ibland väggmossan med husmossan som syns på bild 2 och 3. Husmossan är dock lite sirligare och inte lika 'fluffig' och grov som väggmossan. Husmossan växer också i 'våningar'. Mossan bildar ett nytt skott varje år så att det blir som en liten trappstege. Ibland kan man hitta 8-10 våningar på ett skott, speciellt i norr där äldre delar multnar långsammare än i söder. Husmossan finns också i nästan hela landet men är vanligast i barrskogar som inte är alltför torra. Väggmossan klarar torka lite bättre. . Både husmossan och väggmossan har använts som tätning i väggar, därav namnen. . Kammossan på bild 4 och 5 gillar ännu lite fuktigare skogsmiljöer och hittas i större mängder i lite äldre granskogar upp till fjällgränsen. Kammossan har lite styvare, och mer regelbundet formade skott än husmossan. Skotten ser ut som små dubbelsidiga kammar eller som små granar. Färgen är härligt neongrön. Hittar man läckra mattor av kammossa kan det även vara läge att spana efter trattkantareller som gillar samma miljöer. . . . #veckanskryptogam #väggmossa #Pleuroziumschreberi #husmossa #glitteringwoodmoss #Hylocomiumsplendens #Kammossa #feathermoss #ptiliumcristacastrensis #mossa #mossforthemasses #moss #ekologigruppen

Vi fortsätter på temat 🦔➕🍄
.
Svampentusiaster känner kanske igen den här svampen från omslaget av Ryman/Holmånsens bok Svampar.
.
Igelkottsröksvampen är en värmeälskande art som främst finns i landets sydliga delar. Den föredrar kalkhaltiga och basiska mulljordar som är fuktiga året runt, den växer helst i ett tjockt och mysigt förnatäcke. Svampen är till en början vit när taggarna börjar växa ut och sen går den från chokladbrun till purpurfärgat.
.
Lars hittade just den här bedårande igelkottsröksvampen i Kalmar län, där epifyt-inventeringen fortsätter att leverera roliga fynd.
.
Igelkottsröksvampen är en överallt mycket bra signalart på skyddsvärda ädellövskogar och lövlundar.
.
Foto: Lars Salomon
.
.
.
#Igelkottsröksvamp
#Lycoperdaceae
#Lycoperdonechinatum
#röksvamp
#signalart
#spinypuffball
#puffballmushroom
#veckanskryptogam
#ekologigruppen

Vi fortsätter på temat 🦔➕🍄 . Svampentusiaster känner kanske igen den här svampen från omslaget av Ryman/Holmånsens bok Svampar. . Igelkottsröksvampen är en värmeälskande art som främst finns i landets sydliga delar. Den föredrar kalkhaltiga och basiska mulljordar som är fuktiga året runt, den växer helst i ett tjockt och mysigt förnatäcke. Svampen är till en början vit när taggarna börjar växa ut och sen går den från chokladbrun till purpurfärgat. . Lars hittade just den här bedårande igelkottsröksvampen i Kalmar län, där epifyt-inventeringen fortsätter att leverera roliga fynd. . Igelkottsröksvampen är en överallt mycket bra signalart på skyddsvärda ädellövskogar och lövlundar. . Foto: Lars Salomon . . . #Igelkottsröksvamp #Lycoperdaceae #Lycoperdonechinatum #röksvamp #signalart #spinypuffball #puffballmushroom #veckanskryptogam #ekologigruppen

Trippel i rödlistade arter!
.
Lunglavsknapp (Sårbar) syns som svarta knoppar på lunglaven (Nära hotad) som i sin tur växer på en ask (Starkt hotad).
.
Lunglaven har vi ju skrivit om i tidigare inlägg men lunglavsknanppen är lite mer av en doldis. Det är en parasitisk svamp som bara växer på lunglav, men den är mycket ovanligare än sin värd. Lunglavsknappen är knuten till ett fuktigt lokalklimat och är sannolikt ännu mer känslig för uttorkning än lunglaven.
.
Just den här lunglavsknappen är funnen i naturreservatet Hocksboglupen i Uppland.
.
Foto: Rikard Anderberg
.
.
.
#lunglavsknapp
#Plectocarponlichenum
#lunglav
#Lobariapulmonaria
#fraxinusexcelsior
#rödlistadarter
#Hocksboglupen
#fungifriday
#veckanskryptogam
#ekologigruppen

Trippel i rödlistade arter! . Lunglavsknapp (Sårbar) syns som svarta knoppar på lunglaven (Nära hotad) som i sin tur växer på en ask (Starkt hotad). . Lunglaven har vi ju skrivit om i tidigare inlägg men lunglavsknanppen är lite mer av en doldis. Det är en parasitisk svamp som bara växer på lunglav, men den är mycket ovanligare än sin värd. Lunglavsknappen är knuten till ett fuktigt lokalklimat och är sannolikt ännu mer känslig för uttorkning än lunglaven. . Just den här lunglavsknappen är funnen i naturreservatet Hocksboglupen i Uppland. . Foto: Rikard Anderberg . . . #lunglavsknapp #Plectocarponlichenum #lunglav #Lobariapulmonaria #fraxinusexcelsior #rödlistadarter #Hocksboglupen #fungifriday #veckanskryptogam #ekologigruppen

Veckans kryptogam är en repost från Lars fina konto: @salomonlars
.
Förutom att vara helt magisk är Igelkottstaggsvampen en vedlevande taggsvamp som växer på bok och ek i ädellövskog. Den växer både på klenare och grövre träd, samt på död ved och hittas ibland inne i stamhåligheter.
.
Svampen är rödlistad som akut hotad och i Sverige finns den än så länge kvar i Skåne, Blekinge, Småland, Bohuslän, Västergötland, Östergötland och Uppland. Arten hotas av att olikåldriga bestånd av bok och ek avverkas.
.
Arten finns även i Nordamerika och Asien och används här i olika produkter som te och exilir för att lindra ångest och depression. Svampen ska även ha ämnen verksamma mot Alzheimers och Parkinson. I Kina och Japan används den även i matlagning, vilket inte rekommenderas i Sverige eftersom den är så ovanlig här.
.
.
.
#veckanskryptogam
#Igelkottstaggsvamp
#Hericiumerinaceus
#rödlistad
#akuthotad
#LionsManeMushroom
#beardedtooth
#pompom
#fungifriday
#ekologigruppen

Veckans kryptogam är en repost från Lars fina konto: @salomonlars . Förutom att vara helt magisk är Igelkottstaggsvampen en vedlevande taggsvamp som växer på bok och ek i ädellövskog. Den växer både på klenare och grövre träd, samt på död ved och hittas ibland inne i stamhåligheter. . Svampen är rödlistad som akut hotad och i Sverige finns den än så länge kvar i Skåne, Blekinge, Småland, Bohuslän, Västergötland, Östergötland och Uppland. Arten hotas av att olikåldriga bestånd av bok och ek avverkas. . Arten finns även i Nordamerika och Asien och används här i olika produkter som te och exilir för att lindra ångest och depression. Svampen ska även ha ämnen verksamma mot Alzheimers och Parkinson. I Kina och Japan används den även i matlagning, vilket inte rekommenderas i Sverige eftersom den är så ovanlig här. . . . #veckanskryptogam #Igelkottstaggsvamp #Hericiumerinaceus #rödlistad #akuthotad #LionsManeMushroom #beardedtooth #pompom #fungifriday #ekologigruppen

Blåmossan är en sån där mossa som man bara måste klappa när man väl fått ögonen på den, den är som ett grönt litet djur.
.
I Sverige finns blåmossan framför allt söder om Dalälven. En torr kudde blåmossa får en blågrön färg och som fuktig är den mer friskt grön.
.
Blåmossan bildar karaktäristiska kuddar som kan bli meterhöga om de får växa ostört under goda förhållanden.
.
På bilden syns ett lite mindre exemplar, en ganska vanlig syn i exempelvis hällmarkstallskogar men också i sumpskogar. Det är de stora riktigt stora kuddarna från en halvmeter och uppåt som kan används som indikatorart för skogsmiljöer med höga naturvärden.
.
.
.
#veckanskryptogam
#blåmossa
#kuddmossa
#signalart
#Leucobryumglaucum
#mossforthemasses
#pincushions
#ekologigruppen

Blåmossan är en sån där mossa som man bara måste klappa när man väl fått ögonen på den, den är som ett grönt litet djur. . I Sverige finns blåmossan framför allt söder om Dalälven. En torr kudde blåmossa får en blågrön färg och som fuktig är den mer friskt grön. . Blåmossan bildar karaktäristiska kuddar som kan bli meterhöga om de får växa ostört under goda förhållanden. . På bilden syns ett lite mindre exemplar, en ganska vanlig syn i exempelvis hällmarkstallskogar men också i sumpskogar. Det är de stora riktigt stora kuddarna från en halvmeter och uppåt som kan används som indikatorart för skogsmiljöer med höga naturvärden. . . . #veckanskryptogam #blåmossa #kuddmossa #signalart #Leucobryumglaucum #mossforthemasses #pincushions #ekologigruppen

Det har varit många lavar och svampar i flödet på sista tiden så hög tid för en mossa. Veckans kryptogam är den supervanliga men ändå lite kluriga cypressflätan (Hypnum cupressiforme).
.
Cypressflätan är en anspråkslös mossa som växer på nästan alla typer av underlag och i alla typer av miljöer. Vanligast är den i skogsmark, på sten Beroende på var den växer kan den se väldigt olika ut. För att citera moss-gurusarna Hallingbäck och Holmåsen: ”Utseendet varierar extremt mycket, och nybörjare har under lång tid stort besvär med denna kameleont till mossa' På trädstammar samt på torra och magra klippor kan skotten bli trådsmala och får raka blad, medan den på kalkrik mark bildar tjocka brunaktiga flätor.
.
Det finns dessutom flera arter som står nära cypressflätan, och som ibland kan vara svåra att skilja från denna. För att vara riktigt säker måste mikroskopiska karaktärer noggrant undersökas.
.
Det vetenskapliga namnet Hypnum har sitt ursprung i ett grekiskt ord som betyder sova. Under antiken användes namnet för mossor eller lavar som ingick i olika mediciner.
.
.
.
#veckanskryptogam
#cypressfläta
#Hypnumcupressiforme
#mossa
#moss
#mossforthemasses
#ekologigruppen

Det har varit många lavar och svampar i flödet på sista tiden så hög tid för en mossa. Veckans kryptogam är den supervanliga men ändå lite kluriga cypressflätan (Hypnum cupressiforme). . Cypressflätan är en anspråkslös mossa som växer på nästan alla typer av underlag och i alla typer av miljöer. Vanligast är den i skogsmark, på sten Beroende på var den växer kan den se väldigt olika ut. För att citera moss-gurusarna Hallingbäck och Holmåsen: ”Utseendet varierar extremt mycket, och nybörjare har under lång tid stort besvär med denna kameleont till mossa' På trädstammar samt på torra och magra klippor kan skotten bli trådsmala och får raka blad, medan den på kalkrik mark bildar tjocka brunaktiga flätor. . Det finns dessutom flera arter som står nära cypressflätan, och som ibland kan vara svåra att skilja från denna. För att vara riktigt säker måste mikroskopiska karaktärer noggrant undersökas. . Det vetenskapliga namnet Hypnum har sitt ursprung i ett grekiskt ord som betyder sova. Under antiken användes namnet för mossor eller lavar som ingick i olika mediciner. . . . #veckanskryptogam #cypressfläta #Hypnumcupressiforme #mossa #moss #mossforthemasses #ekologigruppen

På uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län inventerar vi mossor, lavar och svampar i länets bokskogar. Emil och Lars är ute i fält och har bland annat sprungit på den här tjusiga skillertickan.
.
Svampen växer på lövträd i park-, hagmarksmiljöer- och sluten skogsmiljö. Den växer främst på levande träd, men också på lågor och högstubbar. Den håller gärna till på bok men även på andra ädla löv som alm ask och lönn.
.
Tredje och fjärde bilden är mikroskoperingsbilder som visar ankarformade 'spröt' som finns i yttre lagret av tickan. Mikroskoperingen bekräftar fyndet eftersom skillertickan är den enda i sitt släkte med dessa 'ankare'.
.
Skillerticka är rödlistad som sårbar och hotas av avverkning av passande värdträd och på sikt av att olikåldriga bestånd med främst bok i hagmarks- och skogsmiljö avverkas.
.
Femte bilden är från fyndplatsen, och om du tittar mycket noga går det att se tickan på boken längst till höger.
.
Sjätte bilden är självaste Emil in action!
.
Foto och mikroskopering: Lars Salomon
.
.
.
#veckanskryptogam
#skillerticka
#Inonotuscuticularis
#bokskog
#rödlistad
#ekologigruppen

På uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län inventerar vi mossor, lavar och svampar i länets bokskogar. Emil och Lars är ute i fält och har bland annat sprungit på den här tjusiga skillertickan. . Svampen växer på lövträd i park-, hagmarksmiljöer- och sluten skogsmiljö. Den växer främst på levande träd, men också på lågor och högstubbar. Den håller gärna till på bok men även på andra ädla löv som alm ask och lönn. . Tredje och fjärde bilden är mikroskoperingsbilder som visar ankarformade 'spröt' som finns i yttre lagret av tickan. Mikroskoperingen bekräftar fyndet eftersom skillertickan är den enda i sitt släkte med dessa 'ankare'. . Skillerticka är rödlistad som sårbar och hotas av avverkning av passande värdträd och på sikt av att olikåldriga bestånd med främst bok i hagmarks- och skogsmiljö avverkas. . Femte bilden är från fyndplatsen, och om du tittar mycket noga går det att se tickan på boken längst till höger. . Sjätte bilden är självaste Emil in action! . Foto och mikroskopering: Lars Salomon . . . #veckanskryptogam #skillerticka #Inonotuscuticularis #bokskog #rödlistad #ekologigruppen

September brukar vara en bra månad att spana efter taggsvampar. Brödtaggsvamp (Sarcodon versipellis) är en riktig skönhet som hittas i gamla barrskogar där den bildar mykorrhiza med gran. Skogarna där dom växer bär ofta spår av tidigare skogsbete. Arten är sällsynt, likt flera andra arter i släktet Sarcodon, och klassad som sällsynt (VU) i den senaste rödlistan. I Sverige är brödtaggsvamp känd från nordvästra Götaland, från Svealand och från Jämtland. Inte en av dom taggsvamparna man käkar.
.
.
.
#brödtaggsvamp
#Sarcodonversipellis
#Sarcodon
#veckanskryptogam
#ekologigruppen

September brukar vara en bra månad att spana efter taggsvampar. Brödtaggsvamp (Sarcodon versipellis) är en riktig skönhet som hittas i gamla barrskogar där den bildar mykorrhiza med gran. Skogarna där dom växer bär ofta spår av tidigare skogsbete. Arten är sällsynt, likt flera andra arter i släktet Sarcodon, och klassad som sällsynt (VU) i den senaste rödlistan. I Sverige är brödtaggsvamp känd från nordvästra Götaland, från Svealand och från Jämtland. Inte en av dom taggsvamparna man käkar. . . . #brödtaggsvamp #Sarcodonversipellis #Sarcodon #veckanskryptogam #ekologigruppen

Veckans kryptogam får bli granlundlav (Bacidia laurocerasi).
Granlundlav är en mycket ovanlig art, som sannolikt har minskat kraftigt och numera har få kända lokaler. Arten är rödlistad som starkt hotad (EN) och har högst sju-åtta aktuella lokaler i landet. Laven hittas (trots vad namnet antyder) främst på lövträd i skogsmiljöer med lång kontinuitet och gärna hög luftfuktighet. Ibland växer arten även på gran.
Släktet Bacidia hyser många svårbestämda arter och kräver oftast studier under mikroskop för en säker artbestämning.
Arten hittades av Raul i samband med en fördjupad artinventering i Tyresö. På samma plats hittades även lunglav! Arten var inte tidigare noterad i Stockholms län!
Huvudsakligt fokus vid inventeringen låg just på epifytiska lavar, mossor, men även vedlevande svampar och insekter. Granlundlav var ett av många intressanta fynd.
#ekologigruppen
#veckanskryptogam
#artinventering
#Ekolog
#Bacidia
#rödlistad
#starkthotad
#EN
#naturvårdsart
#endangered
#lavar
#naturvård

Veckans kryptogam får bli granlundlav (Bacidia laurocerasi). Granlundlav är en mycket ovanlig art, som sannolikt har minskat kraftigt och numera har få kända lokaler. Arten är rödlistad som starkt hotad (EN) och har högst sju-åtta aktuella lokaler i landet. Laven hittas (trots vad namnet antyder) främst på lövträd i skogsmiljöer med lång kontinuitet och gärna hög luftfuktighet. Ibland växer arten även på gran. Släktet Bacidia hyser många svårbestämda arter och kräver oftast studier under mikroskop för en säker artbestämning. Arten hittades av Raul i samband med en fördjupad artinventering i Tyresö. På samma plats hittades även lunglav! Arten var inte tidigare noterad i Stockholms län! Huvudsakligt fokus vid inventeringen låg just på epifytiska lavar, mossor, men även vedlevande svampar och insekter. Granlundlav var ett av många intressanta fynd. #ekologigruppen #veckanskryptogam #artinventering #Ekolog #Bacidia #rödlistad #starkthotad #EN #naturvårdsart #endangered #lavar #naturvård

Blackticka (Steccherinum collabens), är något av en karaktärsart bland de så kallade naturvårdsarterna. Blacktickan är rödlistad och klassad som sårbar (VU) i den senaste rödlistan. Unga fruktkroppar av blacktickan har en vacker gråröd färg med vit kant. Med tiden övergår färgen på porlagret till mer rödbrunt gamla fruktkroppar blir ofta mörkbruna.
.
Blackticka växer på fallna lågor av gran. Arten tycks vara knuten till en annan vedlevande svamp, ullticka. Blacktickan är beroende av gamla barrskogar med död ved.
.
Fortsatt trevlig helg, och glöm för allt i världen inte bort att rösta på söndag!
.
.
.
#veckanskryptogam
#Blackticka
#Steccherinumcollabens
#fungi
#rödlistad
#ticka
#ekologigruppen

Blackticka (Steccherinum collabens), är något av en karaktärsart bland de så kallade naturvårdsarterna. Blacktickan är rödlistad och klassad som sårbar (VU) i den senaste rödlistan. Unga fruktkroppar av blacktickan har en vacker gråröd färg med vit kant. Med tiden övergår färgen på porlagret till mer rödbrunt gamla fruktkroppar blir ofta mörkbruna. . Blackticka växer på fallna lågor av gran. Arten tycks vara knuten till en annan vedlevande svamp, ullticka. Blacktickan är beroende av gamla barrskogar med död ved. . Fortsatt trevlig helg, och glöm för allt i världen inte bort att rösta på söndag! . . . #veckanskryptogam #Blackticka #Steccherinumcollabens #fungi #rödlistad #ticka #ekologigruppen

Lite efterlängtat regn och så kickar svampsäsongen äntligen igång!
.
Som stora korallformade hjärnor ploppar blomkålssvampen upp bredvid sin värd, vilket oftast är en tall i 150-200-års åldern. Svampen är en parasit som orsakar brunröta i delar av trädets rötter.
.
Den är en av Skogsstyrelsens signalarter och tallar med blomkålsvamp har höga naturvärden och bör alltid få stå kvar som ”evighetsträd”.
.
Och ja, svampen går att äta! 🧠😋
.
.
.
Foto: Paul Larson
.
#blomkålssvamp
#sparassiscrispa
#veckanskryptogam

Lite efterlängtat regn och så kickar svampsäsongen äntligen igång! . Som stora korallformade hjärnor ploppar blomkålssvampen upp bredvid sin värd, vilket oftast är en tall i 150-200-års åldern. Svampen är en parasit som orsakar brunröta i delar av trädets rötter. . Den är en av Skogsstyrelsens signalarter och tallar med blomkålsvamp har höga naturvärden och bör alltid få stå kvar som ”evighetsträd”. . Och ja, svampen går att äta! 🧠😋 . . . Foto: Paul Larson . #blomkålssvamp #sparassiscrispa #veckanskryptogam

Ostticka! Det kan knappast finnas någon annan kryptogam som passar bättre i ditt fredagsflöde! 🧀+🍄=💛
.
Unga fruktkroppar av ostticka (Skeletocutis odora) har en stark doft som enligt många påminner om ost vilket har givit den det svenska namnet.
.
Ostticka är en vedlevande svamp som framför allt växer på lågor av gran men den hittas även på asp.
.
Arten är klassad som sällsynt (VU) i den senaste rödlistan och missgynnas likt många andra vedlevande arter starkt av det moderna skogsbruket.
.
Svampen är starkt knuten till naturskogsartade miljöer och har sin huvudsakliga utbredning från Småland och norrut.
.
Trevlig helg på er alla!
.
.
.
Foto: Johan Allmér a.k.a fil dr i svamp
.
#ostticka
#skeletocutisodora
#veckanskryptogam
#rödlistad
#ticka
#fungifriday
#fungi
#ekologigruppen

Ostticka! Det kan knappast finnas någon annan kryptogam som passar bättre i ditt fredagsflöde! 🧀+🍄=💛 . Unga fruktkroppar av ostticka (Skeletocutis odora) har en stark doft som enligt många påminner om ost vilket har givit den det svenska namnet. . Ostticka är en vedlevande svamp som framför allt växer på lågor av gran men den hittas även på asp. . Arten är klassad som sällsynt (VU) i den senaste rödlistan och missgynnas likt många andra vedlevande arter starkt av det moderna skogsbruket. . Svampen är starkt knuten till naturskogsartade miljöer och har sin huvudsakliga utbredning från Småland och norrut. . Trevlig helg på er alla! . . . Foto: Johan Allmér a.k.a fil dr i svamp . #ostticka #skeletocutisodora #veckanskryptogam #rödlistad #ticka #fungifriday #fungi #ekologigruppen

Blomskägglaven är en tjusig busklav som inte är så lätt att få syn på eftersom den oftast växer på klena ekgrenar högt upp i trädkronan. 'Blommorna' är de karaktäristiska fruktkropparna som sitter längst ut i grenspetsarna på laven.
.
Utbredningen av blomskägglaven i Sverige sammanfaller i stort sett med ekens och den pekas ut av Skogsstyrelsen som en signalart. Det är en ljus och fuktighetskrävande art som indikerar lång trädkontinuitet.
.
Laven kan också hittas på bok, en, asp, lind och björk. Lättaste sättet att få syn på den är antingen med kikare eller om man har turen att hitta nedfallna grenar med laven på.
.
.
.
Foto: Lars Salomon
.
#blomskägglav
#usneaflorida
#lavar
#lichenlove
#veckanskryptogam
#ekologigruppen

Blomskägglaven är en tjusig busklav som inte är så lätt att få syn på eftersom den oftast växer på klena ekgrenar högt upp i trädkronan. 'Blommorna' är de karaktäristiska fruktkropparna som sitter längst ut i grenspetsarna på laven. . Utbredningen av blomskägglaven i Sverige sammanfaller i stort sett med ekens och den pekas ut av Skogsstyrelsen som en signalart. Det är en ljus och fuktighetskrävande art som indikerar lång trädkontinuitet. . Laven kan också hittas på bok, en, asp, lind och björk. Lättaste sättet att få syn på den är antingen med kikare eller om man har turen att hitta nedfallna grenar med laven på. . . . Foto: Lars Salomon . #blomskägglav #usneaflorida #lavar #lichenlove #veckanskryptogam #ekologigruppen

Likt maffiga mörka sjok av cornflakes kan tuschlaven täcka stora ytor på klippor och stenar längs med kusterna. Den trivs på lokaler som gödslas av fåglar eller utsätts för näringsrikt damm och kan i de södra delarna av landet även hittas vid sjöar och vattendrag.
.
Tuschlaven innehåller en del kolhydrater som människan kan tillgodogöra sig och den behöver inte urlakas på samma sätt som till exempel islandslav. Laven ska ha använts som nödproviant och med tanke på hur långsamt lavar växer så är det kanske just som nödproviant den bör användas.
.
Som namnet skvallrar om har laven även använts till tusch och bläck. I sin bok Svenska lafvarnas färghistoria från 1805 tar J. P. Westring upp både tuschtillverkning och lavfärgning. Laven ska till och med ha exporterats från Sveriges västkust till den engelska textilindustrin och ger olika röda färger.
.
Vidare var Westring en experimentell man och provade även att göra likör på laven: 'Efter 8 dagars görning bekom jag verkligen en likör, som icke var obehaglig.'
.
Källa: Naturhistoriska riksmuseet
.
.
.
#veckanskryptogam
#tuschlav
#Lasalliapustulata
#rocktripe
#lichens
#lichenlove
#ekologigruppen

Likt maffiga mörka sjok av cornflakes kan tuschlaven täcka stora ytor på klippor och stenar längs med kusterna. Den trivs på lokaler som gödslas av fåglar eller utsätts för näringsrikt damm och kan i de södra delarna av landet även hittas vid sjöar och vattendrag. . Tuschlaven innehåller en del kolhydrater som människan kan tillgodogöra sig och den behöver inte urlakas på samma sätt som till exempel islandslav. Laven ska ha använts som nödproviant och med tanke på hur långsamt lavar växer så är det kanske just som nödproviant den bör användas. . Som namnet skvallrar om har laven även använts till tusch och bläck. I sin bok Svenska lafvarnas färghistoria från 1805 tar J. P. Westring upp både tuschtillverkning och lavfärgning. Laven ska till och med ha exporterats från Sveriges västkust till den engelska textilindustrin och ger olika röda färger. . Vidare var Westring en experimentell man och provade även att göra likör på laven: 'Efter 8 dagars görning bekom jag verkligen en likör, som icke var obehaglig.' . Källa: Naturhistoriska riksmuseet . . . #veckanskryptogam #tuschlav #Lasalliapustulata #rocktripe #lichens #lichenlove #ekologigruppen

Västlig gytterlav Pannaria rubiginosa är en mycket sällsynt bladlav som är rödlistad som akut hotad [CR]. Den växer huvudsakligen på gamla mossbelupna lövträd, ofta på grov asp i barrblandskog med hög luftfuktighet och ett stabilt mikroklimat. Bålen är rosettformig, tryckt till underlaget och blir upp till 5 cm. Färgen är ljusbrun till blågrå med små ljuskantade lober. Apothecier är vanliga, de blir upp till 1,5 mm breda, med rödbrun disk och ljus ojämn kant. Arten finns huvudsakligen i sydvästra Sverige där den noterats på 25 lokaler varav 10 räknas som aktuella enligt Artdatabanken.
Trevlig helg önskar Ekologigruppen i sommarvärmen!
.
Foto: Lars Salomon
.
#rödlistad #naturvårdsarter #pannariarubiginosa #vastliggytterlav #västliggytterlav #veckanskryptogam #ekologigruppen #akuthotad #kryptogam #sällsynt

Västlig gytterlav Pannaria rubiginosa är en mycket sällsynt bladlav som är rödlistad som akut hotad [CR]. Den växer huvudsakligen på gamla mossbelupna lövträd, ofta på grov asp i barrblandskog med hög luftfuktighet och ett stabilt mikroklimat. Bålen är rosettformig, tryckt till underlaget och blir upp till 5 cm. Färgen är ljusbrun till blågrå med små ljuskantade lober. Apothecier är vanliga, de blir upp till 1,5 mm breda, med rödbrun disk och ljus ojämn kant. Arten finns huvudsakligen i sydvästra Sverige där den noterats på 25 lokaler varav 10 räknas som aktuella enligt Artdatabanken. Trevlig helg önskar Ekologigruppen i sommarvärmen! . Foto: Lars Salomon . #rödlistad #naturvårdsarter #pannariarubiginosa #vastliggytterlav #västliggytterlav #veckanskryptogam #ekologigruppen #akuthotad #kryptogam #sällsynt

Gulnål (Chaenotheca brachypoda) är en mycket liten men bjärt färgad nållav. Även om arten är liten kan den ofta bilda stora bestånd vars gula färg kan ses på håll.
Gulnål finns i stora delar av Sverige, där den i norr föredrar döende eller döda barrträd (främst gran) men också hittas på olika triviallövträd. I södra Sverige hittas den på barken av gamla men levande ädellövträd, så som bok, alm, ask, lind och lönn. Den trivs i miljöer med hög luftfuktighet och hittas gärna i skuggigt läge, t.ex. i håligheter vid stambasen av träd.
Gulnål används som signalart av Skogsstyrelsen och är främst en bra signalart i Sveriges södra delar, där arten uppträder på ädellövträd.
Det finns flera släkten och arter lavar och olicheniserade svampar (svampar utan algsymbiont) med skaftade fruktkroppar. Lavar och svampar med detta utseende kallas för Calicioida, även om de inte är monofyletisk grupp. Det är ofta arter som tidigt intresserar dem som börjar förkovra sig i lavar. Det är också en grupp som har uppmärksammats i naturvårdssammanhang, många av arterna är utmärkta naturvärdesindikatorer som hittas i numera ovanliga naturskogsmiljöer.
.
Foto: Lars Salomon
.
.
.
#gulnål
#veckanskryptogam
#chaenothecabrachypoda
#Chaenotheca
#calicioid
#lavar
#lichens
#naturvårdsarter
#signalart

Gulnål (Chaenotheca brachypoda) är en mycket liten men bjärt färgad nållav. Även om arten är liten kan den ofta bilda stora bestånd vars gula färg kan ses på håll. Gulnål finns i stora delar av Sverige, där den i norr föredrar döende eller döda barrträd (främst gran) men också hittas på olika triviallövträd. I södra Sverige hittas den på barken av gamla men levande ädellövträd, så som bok, alm, ask, lind och lönn. Den trivs i miljöer med hög luftfuktighet och hittas gärna i skuggigt läge, t.ex. i håligheter vid stambasen av träd. Gulnål används som signalart av Skogsstyrelsen och är främst en bra signalart i Sveriges södra delar, där arten uppträder på ädellövträd. Det finns flera släkten och arter lavar och olicheniserade svampar (svampar utan algsymbiont) med skaftade fruktkroppar. Lavar och svampar med detta utseende kallas för Calicioida, även om de inte är monofyletisk grupp. Det är ofta arter som tidigt intresserar dem som börjar förkovra sig i lavar. Det är också en grupp som har uppmärksammats i naturvårdssammanhang, många av arterna är utmärkta naturvärdesindikatorer som hittas i numera ovanliga naturskogsmiljöer. . Foto: Lars Salomon . . . #gulnål #veckanskryptogam #chaenothecabrachypoda #Chaenotheca #calicioid #lavar #lichens #naturvårdsarter #signalart

Vitmosslav (Icmadophila ericetorum) är en storväxt skorplav med en grå-grönaktig bål och med blekt rosa apothecier (fruktkroppar) som har sin huvudsakliga utbredning i norra och mellersta Sverige. Laven växer i hedartade miljöer gärna direkt på vitmossetuvor (som den så småningom tar kål på.) Den kan också växa på lågor i sena nedbrytningsstadier i sumpskogar, norrsluttningar eller urskogsliknande barrskogar.
.
Laven är vanlig i Norrlands inland och närmare fjällkedjan men kan användas som signalart i skogsmiljöer i de östligare delarna av landet, samt i södra Sverige där den är mycket ovanligare.
.
Fun fact: På engelska har laven ett lite mer fantasieggande namn, nämligen 🧚‍♂️”Fairy barf lichen'.
.
Foto: Lars Salomon
.
.
.
#vitmosslav
#veckanskryptogam
#Icmadophilaericetorum
#signalart
#lavar
#lichens
#lichenlove
#FairyBarfLichen
#Fairypuke
#candylichen

Vitmosslav (Icmadophila ericetorum) är en storväxt skorplav med en grå-grönaktig bål och med blekt rosa apothecier (fruktkroppar) som har sin huvudsakliga utbredning i norra och mellersta Sverige. Laven växer i hedartade miljöer gärna direkt på vitmossetuvor (som den så småningom tar kål på.) Den kan också växa på lågor i sena nedbrytningsstadier i sumpskogar, norrsluttningar eller urskogsliknande barrskogar. . Laven är vanlig i Norrlands inland och närmare fjällkedjan men kan användas som signalart i skogsmiljöer i de östligare delarna av landet, samt i södra Sverige där den är mycket ovanligare. . Fun fact: På engelska har laven ett lite mer fantasieggande namn, nämligen 🧚‍♂️”Fairy barf lichen'. . Foto: Lars Salomon . . . #vitmosslav #veckanskryptogam #Icmadophilaericetorum #signalart #lavar #lichens #lichenlove #FairyBarfLichen #Fairypuke #candylichen

Veckans kryptogam ska försöka reda ut några fjädermossor, ett gäng vackra bladmossor med grönglänsande platta skott. Totalt finns det sex olika arter i Sverige. De fyra som beskrivs här är alla signalarter, varav två är med på bild.
.
Den vanligaste som syns på första bilden är platt fjädermossa (Neckera complanata). Den vill gärna ha skuggiga och flerskiktade skogsmiljöer. Den är vanligast i södra Sverige och växer på bokstammar och andra ädla lövträd. Norrut förekommer den endast på kalkrika lodräta klippor. Rika förekomster av mossan indikerar höga naturvärden.
.
På den andra bilden syns den ovanligare släktingen grov fjädermossa (Neckera crispa) som även den har en sydlig utbredning. Som namnet skvallrar om är den större än platt fjädermossa. Den har våglikt krusiga blad och återfinns i gamla ädellövskogar och på kalkrika bergväggar i gamla barrskogar.
.
Den betyldigt mer sällsynta aspfjädermossa (Neckera pennata) förekommet från Småland upp till Ångermanland, med tyngdpunkten i östra Sverige. Antalet nutida kända lokaler är ca 130 och mossan är rödlistad som sårbar. Arten är en mycket bra signalart för blandskogsmiljöer med höga naturvärden. Den växer vanligen på asp, lönn och lind, men ibland även på bergväggar.
.
Nordlig fjädermossa är också en ganska sällsynt typ (dock ej rödlistad.) Den kan förväxlas med aspfjädermossan men växer bara på bergväggar, i grottor och skrevor av grönsten eller basisk skiffer.
.
Sen finns även bokfjädermossa (Neckera pumila) samt rundfjädermossa (Neckera besseri) båda rödlistade som nära hotad.
.
Senare års genetiska studier av Neckera har visat att släktet i Sverige bör delas upp i åtminstone tre släkten. Men det tar vi en annan gång.
.
Foto: Lars Salomon
.
.
.
#veckanskryptogam
#Neckeraceae
#fjädermossa
#plattfjädermossa
#neckeracomplanata
#smoothleavedflatmoss
#grovfjädermossa
#neckeracrispa
#signalart
#ekologigruppen

Veckans kryptogam ska försöka reda ut några fjädermossor, ett gäng vackra bladmossor med grönglänsande platta skott. Totalt finns det sex olika arter i Sverige. De fyra som beskrivs här är alla signalarter, varav två är med på bild. . Den vanligaste som syns på första bilden är platt fjädermossa (Neckera complanata). Den vill gärna ha skuggiga och flerskiktade skogsmiljöer. Den är vanligast i södra Sverige och växer på bokstammar och andra ädla lövträd. Norrut förekommer den endast på kalkrika lodräta klippor. Rika förekomster av mossan indikerar höga naturvärden. . På den andra bilden syns den ovanligare släktingen grov fjädermossa (Neckera crispa) som även den har en sydlig utbredning. Som namnet skvallrar om är den större än platt fjädermossa. Den har våglikt krusiga blad och återfinns i gamla ädellövskogar och på kalkrika bergväggar i gamla barrskogar. . Den betyldigt mer sällsynta aspfjädermossa (Neckera pennata) förekommet från Småland upp till Ångermanland, med tyngdpunkten i östra Sverige. Antalet nutida kända lokaler är ca 130 och mossan är rödlistad som sårbar. Arten är en mycket bra signalart för blandskogsmiljöer med höga naturvärden. Den växer vanligen på asp, lönn och lind, men ibland även på bergväggar. . Nordlig fjädermossa är också en ganska sällsynt typ (dock ej rödlistad.) Den kan förväxlas med aspfjädermossan men växer bara på bergväggar, i grottor och skrevor av grönsten eller basisk skiffer. . Sen finns även bokfjädermossa (Neckera pumila) samt rundfjädermossa (Neckera besseri) båda rödlistade som nära hotad. . Senare års genetiska studier av Neckera har visat att släktet i Sverige bör delas upp i åtminstone tre släkten. Men det tar vi en annan gång. . Foto: Lars Salomon . . . #veckanskryptogam #Neckeraceae #fjädermossa #plattfjädermossa #neckeracomplanata #smoothleavedflatmoss #grovfjädermossa #neckeracrispa #signalart #ekologigruppen

Veckans kryptogam är den jättevanliga örnbräken. Örnbräken växer i både tempererade och tropiska områden och är troligen den mest spridda ormbunksarten världen över. Den är även lätt att skilja från andra ormbunksarter, med sina styva, triangulära blad. Den växer en och en utifrån en lång jordstam och bildar ofta stora bestånd som kan tränga ut andra mer konkurrenskänsliga arter. Den är inte så omtyckt i beteshagar eftersom den kan orsaka förgiftning hos djur som äter den.
.
Alla som har försökt plocka en örnbräken vet att det inte är så lätt och kan resultera i lättare skärsår i händerna. Örnbräken besitter även ett ganska omfattande kemiskt självförsvar, med tanniner, fenoler och cyanidfrisläppande glykosider. Växten innehåller även två cancerogener.
.
I Japan och Korea äts späda skott av örnbräken som delikatess under namnet warabi respektive gosari.
I Sverige har det aldrig funnits någon tradition av att äta örnbräken, den har däremot haft en mängd andra användningsområden som stoppning till madrasser och kuddar, som djurströ, toapapper, till eldning och som maskmedel.
.
I Sverige växer även den resliga underarten Slokörnbräken som har sitt huvudsakliga utbredningsområde i bokskogar i Skåne och Blekinge. Bild nummer 3 (med 3-åring som skalfigur).
.
Varför heter den då 'örnbräken' ? Jo, tydligen tyckte den gode Linné att om man skär av stjälkbasen något på sned, så kan de så kallade ledningssträngarna bilda en figur som liknar en örn (alltså en sån där heraldisk dubbelörn.)
.
.
.
#veckanskryptogam
#Pteridiumaquilinum
#örnbräken
#bracken
#fern
#eaglefern
#ekologigruppen

Veckans kryptogam är den jättevanliga örnbräken. Örnbräken växer i både tempererade och tropiska områden och är troligen den mest spridda ormbunksarten världen över. Den är även lätt att skilja från andra ormbunksarter, med sina styva, triangulära blad. Den växer en och en utifrån en lång jordstam och bildar ofta stora bestånd som kan tränga ut andra mer konkurrenskänsliga arter. Den är inte så omtyckt i beteshagar eftersom den kan orsaka förgiftning hos djur som äter den. . Alla som har försökt plocka en örnbräken vet att det inte är så lätt och kan resultera i lättare skärsår i händerna. Örnbräken besitter även ett ganska omfattande kemiskt självförsvar, med tanniner, fenoler och cyanidfrisläppande glykosider. Växten innehåller även två cancerogener. . I Japan och Korea äts späda skott av örnbräken som delikatess under namnet warabi respektive gosari. I Sverige har det aldrig funnits någon tradition av att äta örnbräken, den har däremot haft en mängd andra användningsområden som stoppning till madrasser och kuddar, som djurströ, toapapper, till eldning och som maskmedel. . I Sverige växer även den resliga underarten Slokörnbräken som har sitt huvudsakliga utbredningsområde i bokskogar i Skåne och Blekinge. Bild nummer 3 (med 3-åring som skalfigur). . Varför heter den då 'örnbräken' ? Jo, tydligen tyckte den gode Linné att om man skär av stjälkbasen något på sned, så kan de så kallade ledningssträngarna bilda en figur som liknar en örn (alltså en sån där heraldisk dubbelörn.) . . . #veckanskryptogam #Pteridiumaquilinum #örnbräken #bracken #fern #eaglefern #ekologigruppen

Lars, Anders och Raul har naturvärdesinventerat ett skogsområde i Södertälje. Skogen har höga naturvärden knutet till både barr- och lövträd, främst asp. Vid inventeringen hittades många roliga arter.
Veckans kryptogam får bli två stycken. Dels hittades blanksvart spiklav (Calicium denigratum, bild 2), en art som hittas på tjärved eller silverved av tall och gran. Spiklaven är rödlistad som nära hotad (NT) och har en nordlig utbredning, söder om Dalälven är den ovanlig. I Södermanland finns knappt något fynd sedan tidigare (enligt Artportalen)!
Dessutom hittades mörk kraterlav (Gyalecta truncigena, bild 3). Arten är rödlistad som sårbar (VU) och främst knuten till ädellövsträd så som lönn, ask och alm, gärna där barken blir porös och lucker. Arten hittades dock på asp vid inventeringen, en mycket ovanlig växtplats (så kallat substrat).
Trevlig helg önskar Ekologigruppen!
#veckanskryptogam #lichen #lavar #Ekologigruppen #ekologi #biologi #ecology #biology #naturvärdesinventering #naturvärden #Gyalecta #Calicium #spiklavar #kraterlavar #rödlistad #rödlistan #redlist #närahotad #sårbar

Lars, Anders och Raul har naturvärdesinventerat ett skogsområde i Södertälje. Skogen har höga naturvärden knutet till både barr- och lövträd, främst asp. Vid inventeringen hittades många roliga arter. Veckans kryptogam får bli två stycken. Dels hittades blanksvart spiklav (Calicium denigratum, bild 2), en art som hittas på tjärved eller silverved av tall och gran. Spiklaven är rödlistad som nära hotad (NT) och har en nordlig utbredning, söder om Dalälven är den ovanlig. I Södermanland finns knappt något fynd sedan tidigare (enligt Artportalen)! Dessutom hittades mörk kraterlav (Gyalecta truncigena, bild 3). Arten är rödlistad som sårbar (VU) och främst knuten till ädellövsträd så som lönn, ask och alm, gärna där barken blir porös och lucker. Arten hittades dock på asp vid inventeringen, en mycket ovanlig växtplats (så kallat substrat). Trevlig helg önskar Ekologigruppen! #veckanskryptogam #lichen #lavar #Ekologigruppen #ekologi #biologi #ecology #biology #naturvärdesinventering #naturvärden #Gyalecta #Calicium #spiklavar #kraterlavar #rödlistad #rödlistan #redlist #närahotad #sårbar

Det är många naturfantaster som har ett speciellt förhållande till lunglaven (Lobaria pulmonaria) som är vackert glänsande grön när det är fuktigt ute. Mer åt det brungrå hållet vid torr väderlek. Lunglaven är en av våra största och mest imponerande bladlavar som kan bli flera decimeter stor med sina frodiga flikar.
.
Lunglaven växer på stammar av olika lövträd där det är hög och jämn luftfuktighet. I södra och mellersta Sverige växer den mest på ädellövträd och asp i gläntor i bok- och ekskogar och kulturskapade öppna lövskogar. Norr om Dalälven växer den på sälg, asp, rönn och även direkt på klippor.
.
Lunglaven är rödlistad som nära hotad och anses vara mycket känslig för luftföroreningar vilka kan ha spelat en roll när det gäller dess tidigare minskning, åtminstone i Syd- och Mellansverige.
.
Men orsaken till tillbakagången beror framför allt på slutavverkningar av äldre skogar, men också på en minskning av gamla grova lövträd i betespräglade skogar och i kulturmarker.
.
Fun fact: Enligt den så kallade signaturläran troddes lunglaven förr kunna bota olika lungsjukdomar, och det är efter detta som den fått sitt namn. Inom signaturläran som härstammar från antiken trodde man att växter som liknar ett visst organ i kroppen bota sjukdomar i organet ifråga.
.
Lunglaven på bilden är fotad på Kullaberg av Lars Salomon.
.
.
.
#veckanskryptogam
#lunglav
#lobariapulmonaria
#lungwort
#rödlistad
#biologiskmångfald
#ekologigruppen

Det är många naturfantaster som har ett speciellt förhållande till lunglaven (Lobaria pulmonaria) som är vackert glänsande grön när det är fuktigt ute. Mer åt det brungrå hållet vid torr väderlek. Lunglaven är en av våra största och mest imponerande bladlavar som kan bli flera decimeter stor med sina frodiga flikar. . Lunglaven växer på stammar av olika lövträd där det är hög och jämn luftfuktighet. I södra och mellersta Sverige växer den mest på ädellövträd och asp i gläntor i bok- och ekskogar och kulturskapade öppna lövskogar. Norr om Dalälven växer den på sälg, asp, rönn och även direkt på klippor. . Lunglaven är rödlistad som nära hotad och anses vara mycket känslig för luftföroreningar vilka kan ha spelat en roll när det gäller dess tidigare minskning, åtminstone i Syd- och Mellansverige. . Men orsaken till tillbakagången beror framför allt på slutavverkningar av äldre skogar, men också på en minskning av gamla grova lövträd i betespräglade skogar och i kulturmarker. . Fun fact: Enligt den så kallade signaturläran troddes lunglaven förr kunna bota olika lungsjukdomar, och det är efter detta som den fått sitt namn. Inom signaturläran som härstammar från antiken trodde man att växter som liknar ett visst organ i kroppen bota sjukdomar i organet ifråga. . Lunglaven på bilden är fotad på Kullaberg av Lars Salomon. . . . #veckanskryptogam #lunglav #lobariapulmonaria #lungwort #rödlistad #biologiskmångfald #ekologigruppen

Narrtagging är en signalart som indikerar höga naturvärden i skog. Den växer på lågor av lövträd som sälg, ek och här på alm.
.
Svampen verkar föredra skuggiga örtrika strandsnår, lövlundar och raviner med stort inslag av död ved. Den gillar inte avverkning eller åtgärder som för hård utgallring som leder till torrare miljöer.
.
Den är rödlistad som nära hotad och om arten ska klara sig på sikt krävs större naturvårdshänsyn i skogsbruket.
.
Just den här narrtaggingen hittade Rikard vid en inventering intill Skokloster i Håbo kommun.
.
.
.
#veckanskryptogam
#Narrtagging
#Hydnocristellahimantia
#rödlistad
#naturvårdshänsyn
#biologiskmångfald
#ekologigruppen

Narrtagging är en signalart som indikerar höga naturvärden i skog. Den växer på lågor av lövträd som sälg, ek och här på alm. . Svampen verkar föredra skuggiga örtrika strandsnår, lövlundar och raviner med stort inslag av död ved. Den gillar inte avverkning eller åtgärder som för hård utgallring som leder till torrare miljöer. . Den är rödlistad som nära hotad och om arten ska klara sig på sikt krävs större naturvårdshänsyn i skogsbruket. . Just den här narrtaggingen hittade Rikard vid en inventering intill Skokloster i Håbo kommun. . . . #veckanskryptogam #Narrtagging #Hydnocristellahimantia #rödlistad #naturvårdshänsyn #biologiskmångfald #ekologigruppen

En bra aktivitet i den här försommarvärmen är att söka sig till en skuggig och fuktig skog och lära sig lite om de vanligaste ormbunkarna.
.
Veckans kryptogam är en gracil ormbunke vid namn majbräken. Majbräken är tuvad vilket innebär att den växer i en liten grupp. Det är inte alltid helt lätt att skilja majbräknar från andra tuvade ormbunkar som exempelvis släktet lundbräknar där de vanliga ormbunkarna träjon och nordbräken ingår.
.
Ett sätt att skilja de olika ormbunkarna åt är att kolla på sporgömmena på undersidan av bladen. Hos majbräken är dessa avlånga, liksom formade som pyttesmå bananer (bild 2). Hos t ex träjon är sporgömmena runda.
På bild 3 håller Rikard på pedagogiskt vis upp från vänster: nordbräken, träjon och majbräken.
.
Majbräken finns att köpa i handelsträdgårdar i några olika sorter för den som vill skapa ett skogslikt hörn i park eller trädgård. Den är snygg ihop med lungört, ormrot och förgätmigej.
.
.
.
#veckanskryptogam
#majbräken
#Athyriumfilixfemina
#majbräknar
#AthyriumRoth
#ladyfern
#ekologigruppen

En bra aktivitet i den här försommarvärmen är att söka sig till en skuggig och fuktig skog och lära sig lite om de vanligaste ormbunkarna. . Veckans kryptogam är en gracil ormbunke vid namn majbräken. Majbräken är tuvad vilket innebär att den växer i en liten grupp. Det är inte alltid helt lätt att skilja majbräknar från andra tuvade ormbunkar som exempelvis släktet lundbräknar där de vanliga ormbunkarna träjon och nordbräken ingår. . Ett sätt att skilja de olika ormbunkarna åt är att kolla på sporgömmena på undersidan av bladen. Hos majbräken är dessa avlånga, liksom formade som pyttesmå bananer (bild 2). Hos t ex träjon är sporgömmena runda. På bild 3 håller Rikard på pedagogiskt vis upp från vänster: nordbräken, träjon och majbräken. . Majbräken finns att köpa i handelsträdgårdar i några olika sorter för den som vill skapa ett skogslikt hörn i park eller trädgård. Den är snygg ihop med lungört, ormrot och förgätmigej. . . . #veckanskryptogam #majbräken #Athyriumfilixfemina #majbräknar #AthyriumRoth #ladyfern #ekologigruppen

Skriftlaven ser nästan utomjordisk ut, som om en rymdvarelse har lämnat ett hemligt meddelande. På engelska kallas laven också ”Secret writing lichen”. Skriftlaven återfinns i lövskogar, gärna lite skuggiga, lundliknande och växer på släta lövstammar som här på hassel intill Lysakerelva utanför Oslo. På bild nummer två har vi Emma, som konstaterar att det här är favoritlaven. Alla måste ju ha en favoritlav.
.
.
.
#veckanskryptogam
#skriftlav
#Graphisscripta
#secretwritinglichen
#scriptlichen
#lichenology
#lichensofinstagram
#lichenlove
#lichenlovers
#Lysakerelva
#ekologigruppen
#ekologigruppenpåtur

Skriftlaven ser nästan utomjordisk ut, som om en rymdvarelse har lämnat ett hemligt meddelande. På engelska kallas laven också ”Secret writing lichen”. Skriftlaven återfinns i lövskogar, gärna lite skuggiga, lundliknande och växer på släta lövstammar som här på hassel intill Lysakerelva utanför Oslo. På bild nummer två har vi Emma, som konstaterar att det här är favoritlaven. Alla måste ju ha en favoritlav. . . . #veckanskryptogam #skriftlav #Graphisscripta #secretwritinglichen #scriptlichen #lichenology #lichensofinstagram #lichenlove #lichenlovers #Lysakerelva #ekologigruppen #ekologigruppenpåtur

Månlåsbräken tillhör släktet låsbräknar som har 23 arter världen över, varav sju finns i Sverige. Månlåsbräken är den vanligaste arten här, men den kan ändå vara svår att få syn på eftersom den ofta bara blir någon decimeter hög. Den återfinns i magra, gärna kalkrika naturbetesmarker och slåtterängar, men också i mer lundlika miljöer och längs med vägkanter. Månlåsbräken är beroende av hävd, alltså att markerna hålls öppna genom bete och slåtter. Den har svårt att konkurrera med mer högvuxna arter och är rödlistad som nära hotad.
.
Ormbunken har ett väldigt speciellt utseende, de ovanjordiska delarna består av två olika typer av blad (bladskivor) ett utan sporer (sterilt) och en fertil, förgrenad bladskiva med sporerna samlade i vad som ser ut som små pärlor.
.
Det latinska släktnamnet Botrychium kommer av grekiskans botrykhos (druvklaseskaft) och syftar just på de klaslika sporgömmesamlingarna. Lunaria syftar på bladen på den sterila bladskivan som kan liknas vid halvmånar.
.
Det svenska namnet kommer från att man i folktron ansett växten ha magiska krafter. Man trodde att skogens väsen kunde använda låsbräknar som nycklar för att ta sig in i hus och stall för att hitta på diverse hyss.
.
För mer matnyttig fakta om övriga låsbräknar och fina illustrationer, googla rätt på det fina faktabladet ”Låsbräknar – Trollens magiska nycklar”.
.
.
.
#veckanskryptogam
#månslåsbräken
#låsgräs
#låsbräken
#moonwort
#Botrychiumlunaria
#ferns
#ormbunkar
#ekologigruppen

Månlåsbräken tillhör släktet låsbräknar som har 23 arter världen över, varav sju finns i Sverige. Månlåsbräken är den vanligaste arten här, men den kan ändå vara svår att få syn på eftersom den ofta bara blir någon decimeter hög. Den återfinns i magra, gärna kalkrika naturbetesmarker och slåtterängar, men också i mer lundlika miljöer och längs med vägkanter. Månlåsbräken är beroende av hävd, alltså att markerna hålls öppna genom bete och slåtter. Den har svårt att konkurrera med mer högvuxna arter och är rödlistad som nära hotad. . Ormbunken har ett väldigt speciellt utseende, de ovanjordiska delarna består av två olika typer av blad (bladskivor) ett utan sporer (sterilt) och en fertil, förgrenad bladskiva med sporerna samlade i vad som ser ut som små pärlor. . Det latinska släktnamnet Botrychium kommer av grekiskans botrykhos (druvklaseskaft) och syftar just på de klaslika sporgömmesamlingarna. Lunaria syftar på bladen på den sterila bladskivan som kan liknas vid halvmånar. . Det svenska namnet kommer från att man i folktron ansett växten ha magiska krafter. Man trodde att skogens väsen kunde använda låsbräknar som nycklar för att ta sig in i hus och stall för att hitta på diverse hyss. . För mer matnyttig fakta om övriga låsbräknar och fina illustrationer, googla rätt på det fina faktabladet ”Låsbräknar – Trollens magiska nycklar”. . . . #veckanskryptogam #månslåsbräken #låsgräs #låsbräken #moonwort #Botrychiumlunaria #ferns #ormbunkar #ekologigruppen

Veckans kryptogam är den omisskännliga svaveltickan, populärt kallad 'Chicken of the woods'. Skogskycklings-namnet kommer av svampköttets påstådda likhet med kycklingkött.
.
Svampens matvärde är dock omdiskuterat, på grund av vissas överkänslighet för svampen. Enstaka förgiftningsfall ska även ha förekommit. I England och USA anses den dock vara en god matsvamp.
Tickan växer oftast på ek men förekommer även på andra lövträd. Den är lätt att få syn på och trivs i löv- och blandskogar och i hagmarker.
.
På bilden syns några unga och fräscha försommar-exemplar på en gammal sälg. Under fuktiga perioder under sommaren växer svampen snabbt med många svulstiga 'hyllplan' och kan på en del trädstammar bilda hela 'kolonier', då är den nästan helt omöjlig att missa. En bra nybörjarsvamp för den som vill kryssa vedsvampar.
.
.
.
#ekologigruppen
#veckanskryptogam
#Laetiporussulphureus
#svavelticka

Veckans kryptogam är den omisskännliga svaveltickan, populärt kallad 'Chicken of the woods'. Skogskycklings-namnet kommer av svampköttets påstådda likhet med kycklingkött. . Svampens matvärde är dock omdiskuterat, på grund av vissas överkänslighet för svampen. Enstaka förgiftningsfall ska även ha förekommit. I England och USA anses den dock vara en god matsvamp. Tickan växer oftast på ek men förekommer även på andra lövträd. Den är lätt att få syn på och trivs i löv- och blandskogar och i hagmarker. . På bilden syns några unga och fräscha försommar-exemplar på en gammal sälg. Under fuktiga perioder under sommaren växer svampen snabbt med många svulstiga 'hyllplan' och kan på en del trädstammar bilda hela 'kolonier', då är den nästan helt omöjlig att missa. En bra nybörjarsvamp för den som vill kryssa vedsvampar. . . . #ekologigruppen #veckanskryptogam #Laetiporussulphureus #svavelticka

Strutbräken Matteuccia struthiopteris dyker upp med sina vackra kräklor nu i maj. Strutbräken är en storvuxen ormbunke med meterlånga blad som bildar strutlika rosetter från jordstammen.
.
Ormbunken växer alltid i stora bestånd i fuktiga, mullrika skogar och bäckraviner. Sporerna sitter inte på undersidan av de gröna bladen, som hos de flesta andra ormbunkar, utan på särskilda smalflikiga, fertila sporangieblad som växer upp inne bladrosetten.
I Kanada och USA kallas de tidiga ”skotten” eller ”ormbunkssnurrorna” för fiddle heads och äts som primörer.
.
Tänk på att inte plocka den i skyddade områden om du ska tillaga den. I Blekinge är den fridlyst så där ska den inte plockas alls. Det gäller också att vara 100% säker på att det är strutbräken eftersom liknande ormbunkar kan innehålla cancerogena ämnen.
.
Enklaste sättet att få tag på den är att odla den själv. Prova om du har en halvskuggig och lite fuktig plätt över i din trädgård, på din bostadsgård eller din odlingslott. Trivs den så har du snart en hel koloni frodiga vackra ormbunkar.
.
Foto: Paul Larson
.
#veckanskryptogam
#strutbräken
#Matteucciastruthiopteris
#fiddleheadfern
#ostrichfern
#fernfriday
#ormbunkar
#ferns

Strutbräken Matteuccia struthiopteris dyker upp med sina vackra kräklor nu i maj. Strutbräken är en storvuxen ormbunke med meterlånga blad som bildar strutlika rosetter från jordstammen. . Ormbunken växer alltid i stora bestånd i fuktiga, mullrika skogar och bäckraviner. Sporerna sitter inte på undersidan av de gröna bladen, som hos de flesta andra ormbunkar, utan på särskilda smalflikiga, fertila sporangieblad som växer upp inne bladrosetten. I Kanada och USA kallas de tidiga ”skotten” eller ”ormbunkssnurrorna” för fiddle heads och äts som primörer. . Tänk på att inte plocka den i skyddade områden om du ska tillaga den. I Blekinge är den fridlyst så där ska den inte plockas alls. Det gäller också att vara 100% säker på att det är strutbräken eftersom liknande ormbunkar kan innehålla cancerogena ämnen. . Enklaste sättet att få tag på den är att odla den själv. Prova om du har en halvskuggig och lite fuktig plätt över i din trädgård, på din bostadsgård eller din odlingslott. Trivs den så har du snart en hel koloni frodiga vackra ormbunkar. . Foto: Paul Larson . #veckanskryptogam #strutbräken #Matteucciastruthiopteris #fiddleheadfern #ostrichfern #fernfriday #ormbunkar #ferns

Kartlvaven (Rhizocarpon geographicum) är en favorit bland oss kartnördar och har fått sitt namn just för att den liknar äldre kartor.
.
Kartalven hittas på stenar och klippor och är vanligast i fjälltrakterna, men påträffas över hela landet, gärna på platser där det inte är så mycket luftföroreningar.
.
Som många andra lavar har kartlaven en extremt långsam tillväxt. Beroende på växtplats växer den 0,1 - 0,6 mm per år, radiellt utåt. En kartlav kan ha en ålder av 1000 år eller mer. Det finns uppgifter på kartlavar som är flera tusen år gamla.
.
Glaciärforskare kan använda utbredningen av kartlavar för att avgöra hur länge ett område har varit isfritt, en metod som kallas lichenometri
.
Fun fact: 2005 skickades en kartalv ut i rymden med en rysk Soyuzraket och exponerades för ultraviolett strålning under närmare 15 dagar innan den kom tillbaka till jorden. Laven visade minimala förändringar eller skador. Kanske blir den och björndjuren de som överlever alla andra organismer!
.
Foto: Lars Salomon
.
Trevlig helg!
.
.
.
#veckanskryptogam
#kartlav
#Rhizocarpongeographicum
#geografi
#lichenlove
#lichenometri
#ekologigruppen
#rymden

Kartlvaven (Rhizocarpon geographicum) är en favorit bland oss kartnördar och har fått sitt namn just för att den liknar äldre kartor. . Kartalven hittas på stenar och klippor och är vanligast i fjälltrakterna, men påträffas över hela landet, gärna på platser där det inte är så mycket luftföroreningar. . Som många andra lavar har kartlaven en extremt långsam tillväxt. Beroende på växtplats växer den 0,1 - 0,6 mm per år, radiellt utåt. En kartlav kan ha en ålder av 1000 år eller mer. Det finns uppgifter på kartlavar som är flera tusen år gamla. . Glaciärforskare kan använda utbredningen av kartlavar för att avgöra hur länge ett område har varit isfritt, en metod som kallas lichenometri . Fun fact: 2005 skickades en kartalv ut i rymden med en rysk Soyuzraket och exponerades för ultraviolett strålning under närmare 15 dagar innan den kom tillbaka till jorden. Laven visade minimala förändringar eller skador. Kanske blir den och björndjuren de som överlever alla andra organismer! . Foto: Lars Salomon . Trevlig helg! . . . #veckanskryptogam #kartlav #Rhizocarpongeographicum #geografi #lichenlove #lichenometri #ekologigruppen #rymden

Är det en soluppgång? Nej! Det är ju veckans kryptogam! Rosa jodskinn (Amylocorticium subincarnatum) är en liten juvel i gamla barrskogar med död ved. Arten har fått sitt namn av att den med tiden får en tydlig rosa ton samt att sporerna färgas blå i joddlösning. Unga fruktkroppar av rosa jodskinn är gula till svavelgula, ofta med en svag rosa ton, med tiden blir hymeniet (sporbärande vävnadslagret i svampars fruktkroppar( tydligt rosa och hymeniet på gamla fruktkroppar blir ofta mörkt rosa till brunrosa. Den sterila kanten brukar dock bibehålla den gula till svavelgula färgen. Den är mycket lik den närstående arten gult jodskinn (Amylocorticium subsulphureum) och skiljs endast från denna genom att ha något annorlunda sporform, samt att gult jodskinn saknar den rosa tonen på hymeniet.
.
Rosa jodskinn förekommer mycket sällsynt i Sverige och är knuten till naturskogsartade barrskogar. Arten borde inte vara förbisedd på grund av sin ofta klargula fälg. I Uppland (Uppsala län) har arten hittas i flera av de finaste barrskogarna som är av naturskogskaraktär med lång skoglig kontinuitet och stor tillgång till död ved av gran. Som regel hittar man fruktkropparna på barklösa lågor av gran, någon enstaka gång har den hittat på kvarsittande bark. I den senaste rödlistan är den klassad som starkt hotad (EN).
.
.
.
#veckanskryptogam
#Rosajodskinn
#Amylocorticiumsubincarnatum
#fungifriday
#fungi
#ekologigruppen

Är det en soluppgång? Nej! Det är ju veckans kryptogam! Rosa jodskinn (Amylocorticium subincarnatum) är en liten juvel i gamla barrskogar med död ved. Arten har fått sitt namn av att den med tiden får en tydlig rosa ton samt att sporerna färgas blå i joddlösning. Unga fruktkroppar av rosa jodskinn är gula till svavelgula, ofta med en svag rosa ton, med tiden blir hymeniet (sporbärande vävnadslagret i svampars fruktkroppar( tydligt rosa och hymeniet på gamla fruktkroppar blir ofta mörkt rosa till brunrosa. Den sterila kanten brukar dock bibehålla den gula till svavelgula färgen. Den är mycket lik den närstående arten gult jodskinn (Amylocorticium subsulphureum) och skiljs endast från denna genom att ha något annorlunda sporform, samt att gult jodskinn saknar den rosa tonen på hymeniet. . Rosa jodskinn förekommer mycket sällsynt i Sverige och är knuten till naturskogsartade barrskogar. Arten borde inte vara förbisedd på grund av sin ofta klargula fälg. I Uppland (Uppsala län) har arten hittas i flera av de finaste barrskogarna som är av naturskogskaraktär med lång skoglig kontinuitet och stor tillgång till död ved av gran. Som regel hittar man fruktkropparna på barklösa lågor av gran, någon enstaka gång har den hittat på kvarsittande bark. I den senaste rödlistan är den klassad som starkt hotad (EN). . . . #veckanskryptogam #Rosajodskinn #Amylocorticiumsubincarnatum #fungifriday #fungi #ekologigruppen

Veckans kryptogam bjuder på en sydlänning. Bokvårtlaven (Pyrenula nitida) hittas framförallt i Skåne, men också i Blekinge, södra Småland och Halland. Laven behöver bokskog med gamla träd och under rätt förutsättningar (skuggigt och fuktigt) kan den täcka stora delar av trädstammarna som den sitter på.
.
Beroende på växtsätt brukar lavar delas in i skorplavar, bladlavar och busklavar. Bokvårtlaven är en skorplav vilket innebär att den tryckt till, och blir nästan ett med sitt underlag.
.
Enligt en undersökning av lavar i södra Sverige påträffas i genomsnitt fem andra rödlistade lavarter på varje lokal för bokvårtlav.
.
Trevlig helg!
.
.
.
#veckanskryptogam
#Bokvårtlav
#Pyrenulanitida
#skorplav
#lavar
#lichen
#lichenlove

Veckans kryptogam bjuder på en sydlänning. Bokvårtlaven (Pyrenula nitida) hittas framförallt i Skåne, men också i Blekinge, södra Småland och Halland. Laven behöver bokskog med gamla träd och under rätt förutsättningar (skuggigt och fuktigt) kan den täcka stora delar av trädstammarna som den sitter på. . Beroende på växtsätt brukar lavar delas in i skorplavar, bladlavar och busklavar. Bokvårtlaven är en skorplav vilket innebär att den tryckt till, och blir nästan ett med sitt underlag. . Enligt en undersökning av lavar i södra Sverige påträffas i genomsnitt fem andra rödlistade lavarter på varje lokal för bokvårtlav. . Trevlig helg! . . . #veckanskryptogam #Bokvårtlav #Pyrenulanitida #skorplav #lavar #lichen #lichenlove

Isabellticka (Skeletocutis carneogrisea) är en ganska oansenlig (men snygg) vedlevande svamp som växer på lågor av gran. Arten förekommer i hela landet men är ganska ovanlig. Tickan växer helst i äldre granskogar, på granlågor som har barken kvar.
.
Isabellticka hittas ofta tillsammans med den vanligare arten violticka. Inom släktet Skeletocutis, dit isabellticka förs, finns det flera arter som är knutna till andra arter på detta sätt. På en av bilderna ovan syns gamla fruktkroppar av violticka, på vilka isabelltickan växer.
.
Namnet isabell syftar på den gulvita färgen som fruktkropparna har när de är unga och fräscha, efter hand går svampen mer åt det smutsrosa hållet.
.
Trevlig helg!
.
.
.
#Veckanskryptogam
#Isabellticka
#SkeletocutisCarneogrisea
#ticka
#mushroom
#fungus
#crustfungus
#fungi
#fridayfungi

Isabellticka (Skeletocutis carneogrisea) är en ganska oansenlig (men snygg) vedlevande svamp som växer på lågor av gran. Arten förekommer i hela landet men är ganska ovanlig. Tickan växer helst i äldre granskogar, på granlågor som har barken kvar. . Isabellticka hittas ofta tillsammans med den vanligare arten violticka. Inom släktet Skeletocutis, dit isabellticka förs, finns det flera arter som är knutna till andra arter på detta sätt. På en av bilderna ovan syns gamla fruktkroppar av violticka, på vilka isabelltickan växer. . Namnet isabell syftar på den gulvita färgen som fruktkropparna har när de är unga och fräscha, efter hand går svampen mer åt det smutsrosa hållet. . Trevlig helg! . . . #Veckanskryptogam #Isabellticka #SkeletocutisCarneogrisea #ticka #mushroom #fungus #crustfungus #fungi #fridayfungi

Hållav (Menegazzia terebrata) är en rödlistad bladlav som går att hitta i orörda sumpskogar. Arten kräver hög luftfuktighet och är på så sätt en utomordentlig signalart för just värdefulla sumpskogar.
Laven växer främst på alar, men även andra lövträd, så som ask, björk och asp.
Hållavens arttypiska och viktigaste karaktär är de runda till ovala hålen som är spridda på bålens översida, vilket har gett arten sitt namn. Hållaven växer tätt mot sitt substrat och känns också igen på sin gröna färg, den plattade bålen och deofta huvudlika soralen ('mjöliga' bildningar) vilka sitter på korta uppstickande lober.
.
.
.
#veckanskryptogam
#Hållav
#Menegazziaterebrata
#lichen
#lichensofinstagram

Hållav (Menegazzia terebrata) är en rödlistad bladlav som går att hitta i orörda sumpskogar. Arten kräver hög luftfuktighet och är på så sätt en utomordentlig signalart för just värdefulla sumpskogar. Laven växer främst på alar, men även andra lövträd, så som ask, björk och asp. Hållavens arttypiska och viktigaste karaktär är de runda till ovala hålen som är spridda på bålens översida, vilket har gett arten sitt namn. Hållaven växer tätt mot sitt substrat och känns också igen på sin gröna färg, den plattade bålen och deofta huvudlika soralen ('mjöliga' bildningar) vilka sitter på korta uppstickande lober. . . . #veckanskryptogam #Hållav #Menegazziaterebrata #lichen #lichensofinstagram

Nu när våren närmar sig och snön sakta töar bort går det åter att hitta alla marklevande mossor som gömt sig under ett vitt täcke.
.
Veckans kryptogam är den markväxande arten dunmossa (Trichocolea tomentella). Dunmossan är en levermossa som bilder luckra, välvda och svällande mattor på våt och källpåverkad mark i södra halvan av Sverige. Arten är lätt att känna igen på sina platta, dubbelt pargreniga och plymlika (fluffiga) grenar täckta med djupt flikade blad. Arten behöver rörligt grundvatten och som gärna är mineralrikt. Dunmossa är en utmärkt indikatorart för källpåverkade miljöer och hittas ofta tillsammans många andra arter knutna till dessa unika miljöer.
.
Bilderna är från i onsdags då Fingal och Raul hann ut till Lenellstorpskärrets naturreservat i Strängnäs kommun efter fältarbete i närheten.
.
.
.
#veckanskryptogam
#dunmossa
#Trichocoleatomentella
#mossa
#moss

Nu när våren närmar sig och snön sakta töar bort går det åter att hitta alla marklevande mossor som gömt sig under ett vitt täcke. . Veckans kryptogam är den markväxande arten dunmossa (Trichocolea tomentella). Dunmossan är en levermossa som bilder luckra, välvda och svällande mattor på våt och källpåverkad mark i södra halvan av Sverige. Arten är lätt att känna igen på sina platta, dubbelt pargreniga och plymlika (fluffiga) grenar täckta med djupt flikade blad. Arten behöver rörligt grundvatten och som gärna är mineralrikt. Dunmossa är en utmärkt indikatorart för källpåverkade miljöer och hittas ofta tillsammans många andra arter knutna till dessa unika miljöer. . Bilderna är från i onsdags då Fingal och Raul hann ut till Lenellstorpskärrets naturreservat i Strängnäs kommun efter fältarbete i närheten. . . . #veckanskryptogam #dunmossa #Trichocoleatomentella #mossa #moss

Som små sagoslott växer den vita vedfingersvampen i skuggiga och fuktiga miljöer på lågor (döda liggande träd) av asp. Svampen behöver barklösa lågor och växer i sällsynta fall även på andra lövträdslågor.
.
Arten är rödlistad och klassad som nära hotad (NT) eftersom det råder brist på livsmiljöer för arten. Vit vedfingersvamp är knuten till naturskogsartade asprika lövskogar, eller blandskogar och barrskogar där det finns mycket gammal asp.
.
Vit vedfingersvamp är en bra naturvårdsart och indikerar sena successionsstadier av asp i områden med hög och jämn luftfuktighet, miljöer som alltså ofta har höga naturvärden.
.
.
.
#veckanskryptogam
#vitvedfingersvamp
#Lentariaepichnoa
#Lentaria
#fingersvamp
#fungi
#fungus
#svamp
#mycology

Som små sagoslott växer den vita vedfingersvampen i skuggiga och fuktiga miljöer på lågor (döda liggande träd) av asp. Svampen behöver barklösa lågor och växer i sällsynta fall även på andra lövträdslågor. . Arten är rödlistad och klassad som nära hotad (NT) eftersom det råder brist på livsmiljöer för arten. Vit vedfingersvamp är knuten till naturskogsartade asprika lövskogar, eller blandskogar och barrskogar där det finns mycket gammal asp. . Vit vedfingersvamp är en bra naturvårdsart och indikerar sena successionsstadier av asp i områden med hög och jämn luftfuktighet, miljöer som alltså ofta har höga naturvärden. . . . #veckanskryptogam #vitvedfingersvamp #Lentariaepichnoa #Lentaria #fingersvamp #fungi #fungus #svamp #mycology

Grön sköldmossa (Buxbaumia viridis) känns igen på sina nästan lysande gröna kapslar och röda skaft. Kapslarna, det vill säga de reproduktiva organet är tydligt, men 'själva mossan' är nästan helt reducerad och saknar helt blad.
.
Grön sköldmossa växer gärna i frisk till fuktig barrskog och blandskog med död ved. Den behöver multnande stammar och stubbar att växa på, oftast av gran. Vanligtvis finns endast några få sporkapslar på varje låga/stubbe. Veden som den gröna sköldmossan växer på är oftast så algbeväxt och murken att man kan peta igenom veden med fingret.
.
Mossan finns upptagen i EU:s art- och habitatdirektivet och betraktas som skyddsvärd i ett europeiskt perspektiv. Den är dessutom fridlyst i Sverige och en utmärkt signalart för värdefulla skogar.
.
.
.
#veckanskryptogam #grönsköldmossa #Buxbaumiaviridis #mossa #moss

Grön sköldmossa (Buxbaumia viridis) känns igen på sina nästan lysande gröna kapslar och röda skaft. Kapslarna, det vill säga de reproduktiva organet är tydligt, men 'själva mossan' är nästan helt reducerad och saknar helt blad. . Grön sköldmossa växer gärna i frisk till fuktig barrskog och blandskog med död ved. Den behöver multnande stammar och stubbar att växa på, oftast av gran. Vanligtvis finns endast några få sporkapslar på varje låga/stubbe. Veden som den gröna sköldmossan växer på är oftast så algbeväxt och murken att man kan peta igenom veden med fingret. . Mossan finns upptagen i EU:s art- och habitatdirektivet och betraktas som skyddsvärd i ett europeiskt perspektiv. Den är dessutom fridlyst i Sverige och en utmärkt signalart för värdefulla skogar. . . . #veckanskryptogam #grönsköldmossa #Buxbaumiaviridis #mossa #moss

Den chokladbruna ulltickan (Phellinus ferrugineofuscus) växer undertill granlågor, framför allt i naturskogsartade skogar men den förekommer även i mer påverkade skogar.
.
Den är en bra naturvårdsart och ett exempel på en resupinat ticka. Med resupinat menas förenklat att fruktkroppen är helt vidvuxen, att den liksom är slät och inte sticker ut med någon hatt eller liknande. Ulltickan kan täcka flera meter av en trädstam.
.
Ulltickan växer mest på granved men enstaka fynd har även gjorts på tallved. Ulltickan har några arter tickor som tycks vara särskilt knutna till den. Ulltickeporing är en ovanlig och rödlistad art som bara är funnen på eller intill gamla fruktkroppar av ullticka. Även blackticka som är en rödlistad art tycks relativt ofta växa på och intill gamla nedbrutna fruktkroppar av ullticka.
.
.
.
#veckanskryptogam #ullticka #Phellinusferrugineofuscus #fungi

Den chokladbruna ulltickan (Phellinus ferrugineofuscus) växer undertill granlågor, framför allt i naturskogsartade skogar men den förekommer även i mer påverkade skogar. . Den är en bra naturvårdsart och ett exempel på en resupinat ticka. Med resupinat menas förenklat att fruktkroppen är helt vidvuxen, att den liksom är slät och inte sticker ut med någon hatt eller liknande. Ulltickan kan täcka flera meter av en trädstam. . Ulltickan växer mest på granved men enstaka fynd har även gjorts på tallved. Ulltickan har några arter tickor som tycks vara särskilt knutna till den. Ulltickeporing är en ovanlig och rödlistad art som bara är funnen på eller intill gamla fruktkroppar av ullticka. Även blackticka som är en rödlistad art tycks relativt ofta växa på och intill gamla nedbrutna fruktkroppar av ullticka. . . . #veckanskryptogam #ullticka #Phellinusferrugineofuscus #fungi

Vi lämnar tillfälligt svamparnas rike och kollar in en kärlkryptogam: stensötan (Polypodium vulagare) Vulgare betyder att den är vanlig och Polypod att den har många fötter, vilket syftar på ormbunkens krypande jordstammar.
.
Den löst sammansatta ormbunksfamiljen Polypodiaceae omfattar flera hundra släkten och tusentals arter världen över. I Sverige finns 16 släkten och 35 arter. Stensötan finns naturligt i nästan hela Europa, Nordafrika, Östra Asien och östra Nordamerika. Dess rhizom (rotdelar) har använts som medicin och har till och med sålts på apotek. Den har bland annat använts som hostmedicin och svettdrivande medel.
.
Stensötan är torktålig och rullar ihop sina blad under torkperioder för att veckla ut sig igen vid fukt och regn. Denna egenskap gör att den är användbar som marktäckare och perenn i utsatta lägen.
.
Stensötans lakritssmak är bekant för många och kommer från ämnet osladin som liknar glycyrrhizin som hittas i lakritsrot (som ju är en ärtväxt). Ryktet säger att stensötan är godast på hösten, men värt att prova året runt om en blir lite sugen på snacks i skogen.
.
.
.
#veckanskryptogam #stensöta #polypodiumvulagare #polypody #ormbunke #ferns

Vi lämnar tillfälligt svamparnas rike och kollar in en kärlkryptogam: stensötan (Polypodium vulagare) Vulgare betyder att den är vanlig och Polypod att den har många fötter, vilket syftar på ormbunkens krypande jordstammar. . Den löst sammansatta ormbunksfamiljen Polypodiaceae omfattar flera hundra släkten och tusentals arter världen över. I Sverige finns 16 släkten och 35 arter. Stensötan finns naturligt i nästan hela Europa, Nordafrika, Östra Asien och östra Nordamerika. Dess rhizom (rotdelar) har använts som medicin och har till och med sålts på apotek. Den har bland annat använts som hostmedicin och svettdrivande medel. . Stensötan är torktålig och rullar ihop sina blad under torkperioder för att veckla ut sig igen vid fukt och regn. Denna egenskap gör att den är användbar som marktäckare och perenn i utsatta lägen. . Stensötans lakritssmak är bekant för många och kommer från ämnet osladin som liknar glycyrrhizin som hittas i lakritsrot (som ju är en ärtväxt). Ryktet säger att stensötan är godast på hösten, men värt att prova året runt om en blir lite sugen på snacks i skogen. . . . #veckanskryptogam #stensöta #polypodiumvulagare #polypody #ormbunke #ferns

Ekologigruppen önskar trevlig helg med en vacker vintertagging!
Vintertaggingen (Irpicodon pendulus) förekommer främst i de sydöstliga delarna av Sverige. Den växer helst på torrakor eller döda grenar på gamla tallar, 250 år eller äldre. Som så många andra vedsvampar hotas den av minskande tillgång på döende äldre träd som får står kvar.
.
En tall kan växa i flera hundra år och dör sedan lika långsamt som den levt. Det som kan upplevas som dött och skräpigt i skogen är alltså något som ger viktiga livsmiljöer åt andra.
.
.
.
#veckanskryptogam #vintertagging #irpicodonpendulus #fungi #mycology

Ekologigruppen önskar trevlig helg med en vacker vintertagging! Vintertaggingen (Irpicodon pendulus) förekommer främst i de sydöstliga delarna av Sverige. Den växer helst på torrakor eller döda grenar på gamla tallar, 250 år eller äldre. Som så många andra vedsvampar hotas den av minskande tillgång på döende äldre träd som får står kvar. . En tall kan växa i flera hundra år och dör sedan lika långsamt som den levt. Det som kan upplevas som dött och skräpigt i skogen är alltså något som ger viktiga livsmiljöer åt andra. . . . #veckanskryptogam #vintertagging #irpicodonpendulus #fungi #mycology

Veckans kryptogam är en ganska diskret typ. Almrostöra (Hymenochaete ulmicola) är en svamp som lever på äldre almar. Den växer gärna mellan barkfårorna, i brösthöjd och nedåt och kan vara svår att få syn på.
.
Almrostöra är ett exempel på en av flera arter som är knutna till alm och som hotas av almsjukan. Almrostöra hittas ofta i almbestånd där det finns äldre träd och ädellövkontinuitet och man hittar ofta andra naturvårdsarter i samma miljöer. På så sätt är almrostöra en bra naturvårdsart.
.
Arten beskrevs först år 2005 och har därmed bara uppmärksammats i Sverige de senaste 10 åren.
.
.
.
#almrostöra #Hymenochaeteulmicola #veckanskryptogam

Veckans kryptogam är en ganska diskret typ. Almrostöra (Hymenochaete ulmicola) är en svamp som lever på äldre almar. Den växer gärna mellan barkfårorna, i brösthöjd och nedåt och kan vara svår att få syn på. . Almrostöra är ett exempel på en av flera arter som är knutna till alm och som hotas av almsjukan. Almrostöra hittas ofta i almbestånd där det finns äldre träd och ädellövkontinuitet och man hittar ofta andra naturvårdsarter i samma miljöer. På så sätt är almrostöra en bra naturvårdsart. . Arten beskrevs först år 2005 och har därmed bara uppmärksammats i Sverige de senaste 10 åren. . . . #almrostöra #Hymenochaeteulmicola #veckanskryptogam

Ny vecka och två kryptogamer i ett!
.
I samband med en naturvärdesinventering och trädinventering på Stora Essingen hittade Raul, Fingal och Rikard små, små, orangea skålsvampar på några pilträd.
.
Efter mikroskopering fastställdes det att skålsvampen är en Octospora orthotrichum, vilket troligen utgör blott tredje fyndet i Sverige. Skålsvampen har tidigare bara hittats i Önnestad och Göteborg. Arten har inget svenskt namn.
.
Det intressanta med svampen är att den växer bryoparasitiskt, den är alltså parasit på mossor. Många parasiter är värdspecifika, och det går ofta ofta att komma fram till vilken art parasiten är om man vet vad den har vuxit på. Octospora orthotrichum parasiterar på hårhättemossa (Orthotrichum diaphanum), en mossa som inte är jättevanlig i Stockholmsområdet men som verkar öka och påstås gynnas av kvävenedfall. .
.
.
#veckanskryptogam #skålsvamp #hårhättemossa #Octosporaorthotrichum #Orthotrichumdiaphanum

Ny vecka och två kryptogamer i ett! . I samband med en naturvärdesinventering och trädinventering på Stora Essingen hittade Raul, Fingal och Rikard små, små, orangea skålsvampar på några pilträd. . Efter mikroskopering fastställdes det att skålsvampen är en Octospora orthotrichum, vilket troligen utgör blott tredje fyndet i Sverige. Skålsvampen har tidigare bara hittats i Önnestad och Göteborg. Arten har inget svenskt namn. . Det intressanta med svampen är att den växer bryoparasitiskt, den är alltså parasit på mossor. Många parasiter är värdspecifika, och det går ofta ofta att komma fram till vilken art parasiten är om man vet vad den har vuxit på. Octospora orthotrichum parasiterar på hårhättemossa (Orthotrichum diaphanum), en mossa som inte är jättevanlig i Stockholmsområdet men som verkar öka och påstås gynnas av kvävenedfall. . . . #veckanskryptogam #skålsvamp #hårhättemossa #Octosporaorthotrichum #Orthotrichumdiaphanum

Så kallade vedsvampar är lika artrika i norra som i södra Sverige, visar forskning vid Göteborgs universitet. Detta mönster gör vedsvampar smått unika bland växt- och djurgrupper, där man generellt finner en högre artrikedom i södra Sverige.
.
Vedsvampar hör till de viktigaste nedbrytarna av näringsämnen i våra skogar och lever både som parasiter på levande träd och som sapofyter på döda träd. En del vedsvampar bildar även mykorrhiza med träd, en form av symbios där svampen och trädet drar nytta av varandra.
.
Talltickan (Phellinus pini) lever som parasit och orsakar på sikt ringröta på tallen, men den är inte så aggressiv utan kan leva länge tillsammans med sin värd. Rötan är också en förutsättning för att andra arter ska kunna etablera sig. Det är inte helt ovanligt med hackspettshål under en tallticka. Rötan gör det möjligt att hacka ut håligheter i träden som sedan kan nyttjas som bostad för flera fågelarter, insekter och fladdermöss.
.
Talltickor är en av få svampar som klarar att ta sig igenom tallens effektiva försvar med olika hartsämnen, så om du ser en ticka på en tall så är det med allra största säkerhet en tallticka. Det är en bra signalart eftersom den bara växer på tallar som är över hundra år eller helst ännu äldre.
.
Talltickan är rödlistad som nära hotad och har blivit allt mer ovanlig i Sverige i och med att gamla tallar försvinner från våra landskap. Stockholmsområdet, där det fortfarande finns många fina gamla tallar är en bra plats att spana efter tallticka. Ta med kikare! Svampen växer ofta högt uppe på stammen.
.
.
.
#tallticka #Phellinuspini #vedsvamp #vedsvampar #veckanskryptogam

Så kallade vedsvampar är lika artrika i norra som i södra Sverige, visar forskning vid Göteborgs universitet. Detta mönster gör vedsvampar smått unika bland växt- och djurgrupper, där man generellt finner en högre artrikedom i södra Sverige. . Vedsvampar hör till de viktigaste nedbrytarna av näringsämnen i våra skogar och lever både som parasiter på levande träd och som sapofyter på döda träd. En del vedsvampar bildar även mykorrhiza med träd, en form av symbios där svampen och trädet drar nytta av varandra. . Talltickan (Phellinus pini) lever som parasit och orsakar på sikt ringröta på tallen, men den är inte så aggressiv utan kan leva länge tillsammans med sin värd. Rötan är också en förutsättning för att andra arter ska kunna etablera sig. Det är inte helt ovanligt med hackspettshål under en tallticka. Rötan gör det möjligt att hacka ut håligheter i träden som sedan kan nyttjas som bostad för flera fågelarter, insekter och fladdermöss. . Talltickor är en av få svampar som klarar att ta sig igenom tallens effektiva försvar med olika hartsämnen, så om du ser en ticka på en tall så är det med allra största säkerhet en tallticka. Det är en bra signalart eftersom den bara växer på tallar som är över hundra år eller helst ännu äldre. . Talltickan är rödlistad som nära hotad och har blivit allt mer ovanlig i Sverige i och med att gamla tallar försvinner från våra landskap. Stockholmsområdet, där det fortfarande finns många fina gamla tallar är en bra plats att spana efter tallticka. Ta med kikare! Svampen växer ofta högt uppe på stammen. . . . #tallticka #Phellinuspini #vedsvamp #vedsvampar #veckanskryptogam

Hos stora som små naturnördar väcker kryptogamer ofta ovanligt stort intresse. Till kryptogamer brukar räknas: mossor, lavar, svampar, alger och ormbunksväxter. Kanske är det för att det är en klurigare och svårare organismgrupp än våra fröväxter, eller för att de kan ses året om. De flesta kryptogamer förökar sig med hjälp av sporer och vissa arter kan vara riktigt utmanande att artbestämma.
.
Ordet kryptogam kan översättas med 'bröllop i det dolda'. Linné grupperade kryptogamerna tillsammans eftersom man inte visste hur de förökade sig innan det fanns moderna mikroskop. Idag är kryptogamer en föråldrad taxonomisk grupp och egentligen hör svampar och lavar till svampriket, snarare än växtriket. Men vi använder oss av den gamla definitionen av kryptogamer när vi nu presenterar 2018 års kioksvältare Veckans Kryptogam.
.
Först ut är den rödlistade varglaven Letharia vulpina, en ovanligt färgsprakande lav. Vintern är den tid på året då den är lättast att få syn på när alla andra färger är nedtonande. Varglaven behöver så kallade torrakor (döda stående träd som torkat) att växa på, helst i ett öppet läge i kanten av en myr, men kan också hittas på så kallad kulturved som gamla lador där färgen sedan länge nötts bort. Eftersom torrakor är en bristvara i våra skogar idag har varglaven blivit allt mer ovanlig och återfinns idag främst från norra Värmland till Lycksele Lappmark.
Googla på ArtDatabankens faktablad om du vill veta mer!
.
.
.
#varglav #Lethariavulpina #veckanskryptogam

Hos stora som små naturnördar väcker kryptogamer ofta ovanligt stort intresse. Till kryptogamer brukar räknas: mossor, lavar, svampar, alger och ormbunksväxter. Kanske är det för att det är en klurigare och svårare organismgrupp än våra fröväxter, eller för att de kan ses året om. De flesta kryptogamer förökar sig med hjälp av sporer och vissa arter kan vara riktigt utmanande att artbestämma. . Ordet kryptogam kan översättas med 'bröllop i det dolda'. Linné grupperade kryptogamerna tillsammans eftersom man inte visste hur de förökade sig innan det fanns moderna mikroskop. Idag är kryptogamer en föråldrad taxonomisk grupp och egentligen hör svampar och lavar till svampriket, snarare än växtriket. Men vi använder oss av den gamla definitionen av kryptogamer när vi nu presenterar 2018 års kioksvältare Veckans Kryptogam. . Först ut är den rödlistade varglaven Letharia vulpina, en ovanligt färgsprakande lav. Vintern är den tid på året då den är lättast att få syn på när alla andra färger är nedtonande. Varglaven behöver så kallade torrakor (döda stående träd som torkat) att växa på, helst i ett öppet läge i kanten av en myr, men kan också hittas på så kallad kulturved som gamla lador där färgen sedan länge nötts bort. Eftersom torrakor är en bristvara i våra skogar idag har varglaven blivit allt mer ovanlig och återfinns idag främst från norra Värmland till Lycksele Lappmark. Googla på ArtDatabankens faktablad om du vill veta mer! . . . #varglav #Lethariavulpina #veckanskryptogam